DELA

Handikappad pojke nära mista livet på Gröna udden

ÅHS kräver ersättning av staden för en mobil respirator som förstördes i en olycka orsakad av en okänd lergrop vid Gröna uddens badstrand i somras.
Olyckan kunde ha kostat en handikappad pojke livet.
I ett brev till tekniska nämnden i Mariehamn berättar Christian Johansson, klinikchef på barn- och ungdomsenheten in om ÅHS, om olyckan och det ersättningskrav som ÅHS ställer.
Den 18 juli befann sig pojken med två ÅHS-anställda vårdare på Gröna uddens badstrand. Pojken är beroende av sin mobila respirator som han måste ha dygnet runt. En av vårdarna bar ventilatorn i en väska över axeln.


Handventilerades
Vårdarna höll pojkens händer och vadade ut till cirka 30 cm djup. På vägen in mot stranden sjönk en av vårdarna ner i blåleran i en okänd grop så att ventilatorn vattenfylldes. Den andra vårdaren handlade rådigt och ryckte loss pojken från ventilatorns slangar för att hindra hans lungor från att fyllas med vatten och dränka honom. Pojken handventilerades därefter med mask och blåsa tills reservrespiratorn anlände.
Respiratorn var ny och kostade strax under 6.000 euro. En reparation kostar 4.000 euro. ÅHS anser att Mariehamns stad är ersättningsskyldig eftersom olyckan inträffade på allmän badstrand på grunt vatten. Det fanns inte heller skyltar som varnade för att underlaget plötsligt kunde ge vika, och risken är enligt läkaren överhängande för att en ännu allvarligare olycka ska inträffa.
– Allmänheten kan inte förväntas känna till att det innebär livsfara att vada i grunt vatten på en allmän badstrand när varningsskyltar saknas, skriver han i brevet till tekniska nämnden.


Till arrendatorn?
Stadens tekniska chef Kai Söderlund konstaterar i sin beredning att staden har det yttersta ansvaret för att stranden hålls i städat och säkert skick. Han noterar att lergropar tidigare har hittats i strandvattnet, dock inte under senare tid. därför har det inte funnits varningsskyltar.
Han hänvisar till det arrendeavtal som gjorts upp mellan stadens närings- och bostadsnämnd och arrendetagaren för Gröna uddens camping. Det stycke som han hänvisar till i avtalet lyder så här:
”Arrendetagaren ansvarar för badstranden jämte därtill hörande anläggningar och bryggor. Arrendetagaren är skyldig att teckna en försäkring som även gäller på badstranden.”
Söderlund kommer fram till att det i dag inte finns någon närmare utredning över om det är arrendetagaren som ansvarar för skadan eller om stadens ansvarsförsäkring träder in. Hans förslag var att staden som badstrandsägare ersätter ÅHS, men att staden i sin tur kan kräva in pengarna av arrendetagaren. Nämnden höll sitt möte i går kväll.


”Stadens ansvar”
Lars Luoma arrenderar Gröna uddens camping och badstrand.
– Det är staden som ska se till att badstranden är i gott skick. Staden har sedan gammalt vetat om att det finns lergropar i vattnet, men det har varit och är en budgetfråga. Inte i något skede har det sagts att lergroparna är vårt bekymmer.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax