DELA

Handelskammaren fortsätter växa

Ålands handelskammare, ÅHK, höll vårstämma på Havsvidden i Geta förra veckan. Ett 50-tal personer fanns på plats och deltog samtidigt i det näringslivsforum som ÅHK och Havsvidden arrangerade.
Medlemsantalet har de senaste två åren ökat med 21 procent samtidigt som antalet kurser och seminarier blivit fler i samband med att ÅHK fick nya lokaler. Flera nyheter har presenterats under verksamhetsåret så som mentorskap som väg till att hitta nytt kapital.
– Vidare har handelskammaren även under 2009 lagt ner stora resurser på intressebevakningen. Allt för att skapa förutsättningar för åländskt näringsliv skall fortsätta sin positiva utveckling och därmed kunna bidra till ett tryggande av Ålands välfärd, säger vd Daniel Dahlén i ett pressutskick.
Under dagen föreläste Julia Norinder, vd för svenska managementkonsultföretaget Preera.
– Julia föreläste om vilka värderingar som styr ledarskapet och vilka effekter det får.

Samgående
Mötesdeltagarna fick också en presentation av planerna på bildandet av Ålands näringsliv.
– Planerna är framtagna av handelskammarens, köpmannaföreningens och arbetsgivareföreningens gemensamma arbetsgrupp. Syftet med ett samgående är att en gemensam organisation skulle ge: större trovärdighet och betydelse, ökad tillgänglighet, större möjligheter till arbetsfördelning, minskade kostnader för överlappande organisationer försvinner, stärkt profil samt större och bredare sakkunskap, säger Dahlén.
Förberedelserna till eventuellt samgående och beslut i frågan tas under hösten. (mt)