DELA

Händelser med händer

Teckenspråkstolken Ann-Charlotte Åkergård är tillbaka på sitt jobb efter sin föräldraledighet. Hon har bland annat tolkningsuppdrag mellan döva och hörande på Åland, men lär också ut teckenspråk, tecknad svenska och tecken som stöd. Hon lär också Nyans reporter att man på teckenspråk ger persontecken åt varandra.
Ann-Charlotte Åkergård persontecken är ett tecknat L med tummen och pekfingret som kommer från smeknamnet Lotta. Samtidigt som hon visar tecknet gungar handen lite. Jo, handen skall gunga för att visa att Ann-Charlotte Åkergård är musikalisk och har studerat musik. Namnet på teckenspråk skall alltså säga något om personen också, inte bara vara ett tecken. Ann-Charlotte Åkergård har varit intresserad av tecken sedan hon var barn.– Mamma har berättat att jag hittade på ett eget teckenspråk då jag var liten. Jag kunde till exempel visa ett särskilt tecken om det var något särskilt jag ville ha.Hon utbildade sig till teckenspråkstolk i Borgå i början av 1990-talet och har arbetat på handikappförbundet sedan 1996. Nu har hon varit vårdledig cirka fyra år men är tillbaka, redo för nya uppdrag som tolk och ledare för kurser.– Jag trivs med mitt jobb. Det är en utmaning och innehåller mycket variation.

Vardagliga ord
Den som behöver Ann-Charlotte Åkergårds hjälp skall ta kontakt med sin hemkommun. Kommunen beslutar om tolkservice och Ann-Charlotte Åkergård får ett tolkningsbeslut då ansökan beviljats. Därefter kan Ann-Charlotte Åkergård anlitas för att till exempel lära en familj som fått ett dövt barn teckenspråk eller barn och vuxna som har ett talhandikapp och som kan behöva tecken som stöd i kommunikationen. Ann-Charlotte Åkergård har som tolk tystnadsplikt.– Största delen av mina arbetsuppgifter består av undervisning. Jag undervisar allt från familjer till handikappade barn och dagispersonal i tecken som stöd. En familj som får tolkservice skall skriva ner vilka ord de vill lära sig innan vi träffas. Det handlar om vardagliga ord som siffror, kläder och färger och specifika ord som rör sig kring familjmedlemmarnas yrken och intressen.Tecknad svenska används som stöd för personer med talhandikapp eller är hörselskadade. Då tecknar man samtidigt som man talar. Om man använder tecken som stöd lämnar man bort alla småord då man tecknar och tecknar endast huvudorden samtidigt som man talar. Teckenspråket är ett tyst språk. Man mimar samtidigt som man tecknar alla ord men med en egen grammatik.

Ingen åländsk dialekt
Döva i olika länder har olika teckenspråk och ofta förekommer lokala dialekter. Ann-Charlotte Åkergård känner inte till en specifik åländsk dialekt på åländska.– Det finns så få döva här, kanske är det därför ingen dialekt har kunnat växa fram.Bildfunktionen på mobiltelefonen har underlättat de dövas vardag. Tidigare har de använt texttelefon, men nu kan de se varandra medan de tecknar.– Man skall komma i håg att talad svenska och skriven svenska, inte är de dövas modersmål. Det är förstås enklare att kunna teckna på sitt modersmål än att skriva på ett främmande språk.
Är teckenspråk ett svårt språk?
– Det är som vilket annat språk som helst. Ibland tycker jag att teckenspråk är enklare eftersom man visuellt kan se vad som menas.
Hur skapas nya ord, som till exempel internet?
– Så länge det kommer nya ord kommer det också nya tecken. De ord jag inte känner till bokstaverar jag först och hittar sedan på ett tecken för det som används i den fortsatta kommunikationen.
Vad skulle mitt namn vara på teckenspråk?
– Det kunde till exempel vara att peka på sin näsa, och på så sätt visa på ditt nässmycke, säger Ann-Charlotte Åkergård.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax

Måndagen den 30 oktober startar en kurs i tecken som stöd för vårdare av handikappade barn. Kursen fortsätter under åtta måndagar. Anmälningar tas emot av Ålands handikappförbund.