DELA

Han vill utreda snabbtåg via Åland

En järnväg från Helsingfors till Stockholm via Åland, redo att tas i bruk år 2030.
Det alternativet finns bland de framtida kommunikationer via Åland som företaget Visit.ax vill utreda förutsättningarna för, nu när Föglötunnelplanerna stannat av.
Det var i april 2009 som Visit.ax beviljades landskapsbidrag på maximalt 70.000 euro för att utreda och göra en affärsplan för byggandet och drivandet av en tunnel till Föglö. Efter hand har dock tunnelplanerna stött på allt mer motstånd och sedan mars i fjol har därför affärsplansprojektet gått på sparlåga.
– Redan från början var det självklart för mig att se på ett tunnelbygge som en länk i ett större trafiknätverk. Det kommer förmodligen aldrig att byggas en tunnel enbart för Föglös 600 fastboende invånare, säger Otto Hojar vid Visit.ax.


Två alternativ
Visit.ax har ansökt om förlängning av projekttiden till sista juni i år. I den kompletterande ansökan till landskapsregeringen ges två alternativ.
Alternativ ett är att projektet resulterar i en ”fiktiv affärsplan för tunneln till Föglö” baserad på den fakta som kommit fram under projektperioden och antaganden.
Alternativ två är att projektet skulle leda fram till en finansieringsansökan för en betydligt större utredning gällande framtida kommunkationer via Åland. Bland annat skulle förutsättningarna för spårbunden trafik utredas.
Idén är att binda samman den rysk-finska järnvägen, från Moskva och Sankt Petersburg till Helsingfors, med den mellaneuropeiska, från Stockholm mot Köpenhamn och Hamburg. Denna järnväg skulle gå via Åland.
– Jag anser fortfarande att det är motiverad att gå vidare med tunnelplanen. Men eftersom det råder något av en politisk stiltje när det gäller den åländska skärgårdens framtid så vill vi visa på denna andra väg att gå vidare med projektet.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos