DELA

Han tog beslut för hållbart Åland

Kansliminister Wille Valve (MSÅ) och den övriga landskapsregeringen har godkänt ett treårigt projekt för att ta fram en utvecklingsplan för ett hållbart Åland.
Planen har fokus på samhällsplanering, tillväxt, ökad skattekraft och hållbar utveckling, skriver Wille Valve i ett pressmeddelande.
– Åland behöver en omställning där vi beaktar samhällets utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Målsättningen är att ta fram en plan med sikte på att skapa en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling för Åland.
Målet är att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051.
Det treåriga projektet genomförs i samarbete med kommuner, myndigheter, tredje sektorn och olika branschorganisationer. Kostnaden blir högst 200 000 euro per år. En projektledare ska rekryteras. (pd)