DELA

Han tar strid mot landskapsregeringen

Ejdern var försenad när hon kom till Långnäs måndagen den 13 september. Bussen väntade 10 minuter men åkte sedan iväg – tre minuter innan färjan la till vid kajen.
Kvar på kajen stod passageraren Richard Björklund.
Richard Björklund kom med morgonturen från Kumlinge Snäckö och planerade att ta bussen från Långnäs till Mariehamn. Han hade bokat in flera möten och hade också en läkartid på ÅHS just den här dagen.
Så här berättar han:
– Enligt turlistan och enligt uppgift från Ålandstrafiken skulle det finnas buss i Långnäs. Jag frågade besättningen ombord för säkerhets skull om bussen skulle gå och fick jakande svar. Men när vi kom i land fanns det ingen buss där. Jag och mitt sällskap väntade nästan två timmar, men insåg till sist att vi var tvungna att ta taxi.
Taxiresan kostade 44,90 euro och Richard Björklund – oskyldig till färjförseningen – begärde att bussbolaget eller trafikavdelningen skulle ersätta honom för hans utlägg.
– Det ställde till med en hel del problem och det blev väldigt dyrt för mig, en fattig pensionär. Ska man inte kunna lita på turlistorna och uppgifter från ansvariga?
Richard Björklund har gjort polisanmälan, men det är osäkert ifall anmälan leder till någon utredning. Han är beredd att överklaga landskapsregerignens kommande ersättningsbeslut ifall det blir avslag. Vilket det alltid blivit i liknande fall tidigare.
Lär mer i papperstidningen!

Annika Orre