DELA

Han tar över omstridda Mise

I måndags utsåg styrelsen för Ålands miljöservice (Mise) mariehamnaren Fredrik Karlsson till ny verksamhetsledare.
– Att Mise har hand om en så viktig samhällsfunktion som sophantering gör att det här känns som ett viktigt och stimulerande jobb, säger han.
Fredrik Karlsson är utbildad statsvetare. Han har således studerat statsvetenskap, rättsvetenskap och nationalekonomi men även miljö- och utvecklingsstudier. Sedan den 1 april i år har han varit anställd på Mise som projektledare.
– Under den tiden har jag arbetat med olika projekt, bland annat med att ta fram en renhållningsplan för Mise och med att ta fram beslutsunderlag för styrelsen, men även med att utveckla datasystem och med kundkontakt, berättar Karlsson.
Att nu efterträda Christian Nordas, som lämnar posten som verksamhetsledare för Mise för att bli vd för Ålands vatten, ser Karlsson som något positivt och han hoppas på att han skall bli långvarig på tjänsten.
– Jag har först en sex månader lång provanställning men jag hoppas att jag kommer att vara kvar här länge. Ju längre tiden går desto mer förbättras Mises resurser, vi får mer personal och olika problem klarnar.
Du avskräcks inte av att Mise har dragits med problem och fått mycket kritik tidigare?
– Nej, att Mise har hand om en sådan viktig samhällsfunktion som sophantering gör att det här känns som ett viktigt och stimulerande jobb. Att verksamheten berör allmänheten är naturligt, med tanke på att det här är frågor som ligger människor nära.


Rättvist avgiftssystem
En av de frågor som stötts och blötts mest är Mises avgiftssystem som många kunder anser vara orättvist.
Kommer du att arbeta med den här frågan?
– Det är upp till stämman att fastställa avgifterna men både stämman och styrelsen har efterfrågat en utredning avseende avgiftssystemet och som projektledare har jag sett på hur man kan förändra systemet och gå vidare på olika sätt.
Så man kan förvänta sig en förändring?
– Ja, eftersom både stämman och styrelsen efterfrågat en utredning kan man nog göra det. Grundproblemet i dag är att vissa hushåll producerar mindre avfall än andra och avgifterna borde sättas i relation till hur mycket sopor man producerar. Samtidigt är det en avvägning, vi behöver ett hanterbart system som samtidigt uppfyller alla de krav man kan förvänta sig.
Grundavgiften som Mise uppbär är en annan omdiskuterad fråga.
Kommer den att sänkas nu när de allmänna sopstationerna tas bort?
– Avgifterna som Mise uppbär skall förstås motsvara den service vi erbjuder. Tas något bort bör avgifterna sänkas men nu finns det andra delar som behöver utvecklas och åtgärdas och då blir det förstås motsatt effekt.
Som ett exempel på något som behöver utvecklas nämner Karlsson informationen till allmänheten.
– I dag finns utbredda missförstånd som skulle kunna motverkas med hjälp av information. Om vi satsar på bra information till kunderna skulle det innebära en bättre service. I dag finns det många som inte känner till vilka möjligheter de har, det kunde avhjälpas med bättre information.
Karlsson poängterar samtidigt att någon höjning av grundavgiften inte är aktuell.
– En höjning av avgiften vill varken stämman eller styrelsen se, säger han.


Inköpt kundtjänst
En informationskanal mellan Mise och kunderna är kundtjänsten. I dagsläget köps tjänsten in från företaget Celox. Det har varit tal om att Mise till hösten skulle ta hand om kundtjänsten själva.
– Vi anställde en ny person från 1 juli som möjligtvis kan ta över kundtjänst om det inte dyker upp annat som den personen bör arbeta med. Det finns åtminstone ingen orsak att avsluta samarbetet med Celox i förtid, säger Karlsson.
Den 1 september tillträder Karlsson tjänsten.

MALIN LUNDBERG