DELA

Han kan rädda fartyget

Ett brandskyddsmedel som kan göra Birger Jarl obrännbar är som bäst under provning.
– Det vore fantastiskt att rädda ett så gammalt fartyg, säger Lennart Nordlund som testar medlet tillsammans med WSJ sanitation.
En av lösningarna för Birger Jarl är att göra det brännbara obrännbart. Det finländska företaget WSJ Sanitation, som har kontor på Åland, kan ha lösningen i sin hand. De har utvecklat en appliceringsmetod som kan användas ombord på fartyget.
Lennart Nordlund, som känner till Birger Jarl väl, kontaktade Håkan och Simon Wiklund på WSJ för att berätta om hotet mot fartyget och att deras metod borde funka.
– Nu är processen i full gång. Vi utför de tester som måste göras för att metoden ska bli godkänd av myndigheterna, säger Nordlund, som själv jobbat som brandman.
Testerna görs genom att man behandlar träslag med olika densitet. Balsa har en låg densitet på 40 kilo per ton och bubinga-trä en hög densitet på 980 kilo per ton. Resultaten har varit positiva och därmed fungerar det även på trämaterial med en densitet där i mellan.
Nordlund och WSJ väntar på godkännande från Transportstyrelsen i Sverige under de närmaste två veckorna. När det är godkänt kan de sätta i gång med behandlingen omedelbart.

Tanja Lönnqvist