DELA

Han kan bli nästa ledande revisor

Magnus Lundberg kan bli nästa ledande revisor på landskapets revisionsbyrå.
– Jag förhandlar med landskapet, säger Lundberg till Nya Åland.
I dag, eller i början av nästa vecka, skall förvaltningschefen Arne Selander lägga fram ett förslag för hur revisionsbyrån skall ledas det närmaste året.
Nya Åland erfar att revisorn Magnus Lundberg är aktuell för uppdraget.
Magnus Lundberg har tidigare varit lagtingsledamot för Centern. I det förra riksdagsvalet var han partiets kandidat på den borgerliga listan. Lundberg har också varit landskapsrevisor.
– Ingenting är omöjligt, säger Magnus Lundberg när han får frågan om han är på förslag till den ledande revisorstjänsten.
– Men om det blir så, så är det högst ett år, tills man lotsat genom den nya lagstiftningen.
Arbetet vid revisionsbyrån skall omorganiseras enligt modell från Riksrevisionen i Sverige.
– Jag kan inte kommentera det du säger, svarar Arne Selander när Nya Åland frågar om Magnus Lundberg skall bli ledande revisor.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom