DELA

Han blev doktor på redovisning

Läraren Christer Kullman har disputerat i ämnet ekonomistyrning för entrepenörer. Nej, det kanske inte låter så spännande, säger han.
Men själv slukar han en bok om redovisning lika snabbt som andra läser skönlitteratur.
Christer Kullman har sedan skolåldern intresserat sig för siffror. Han har studerat i Umeå, Uppsala och Åbo, där han vid Handelshögskolan avlade ekonomielicentiatexamen 2007.
För 32 år sedan flyttade han till Mariehamn där han fick jobb på Ålands sparbank. Efter många år inom näringslivet övergick han till läraryrket för undervisning i företagsekonomi och redovisning på Högskolan på Åland. ”Det föll sig naturligt”, säger han.
Men lärandet räckte inte. Studierna fortsatte på Åbo Akademi och den 8 december i år disputerade han med avhandlingen ”Redovisningsinformation på entreprenad i interaktiva relationer”.
– Jag ville lära mig mer och jag tror att den kunskap jag fått är bra att kunna vidareförmedla till mina elever.

Tidsbrist
Avhandlingen handlar om relationen mellan företag och deras redovisningsbyråer och revisorer. Kullman har följt tre företag, en redovisningsbyrå och två revisorer under tre års tid. Utifrån studierna har han sedan utvecklat en teorimodell som analyserar relationen parterna emellan.
Resultatet visar att det inte alltid fungerar optimalt.
– Språket mellan entreprenörer och revisorer eller redovisare är inte alltid det bästa. Företagarna vet inte vad de ska fråga och revisorerna har inte tid att förklara.
Kullman är främst inriktad på småföretag. Av de totalt 2.223 registrerade företagen på Åland har 1.984 företag mellan noll och fyra anställda. Oavsett bemanning måste företaget redovisa sina ekonomiska förehavanden.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall