DELA

Hamnnämnd vill lysa upp Lervik

Belysning i Lerviks hamn är en god idé.
Det tycker stadens hamn- och räddningsnämnd efter att Marcus Måtar lämnat in ett medborgarinitiativ.
Måtar vill också ha rinnande vatten i hamnen, men nämnden kom efter diskussion fram till att i det här skedet, när det skall sparas, föreslå bara el. Det skulle kosta 9.000 euro. Nämndens förslag är att minska budgetposten för uppsnyggande av hamnterminalen med motsvarande summa.
Det blev inget beslut om vilka kvalifikationer som skall krävas av stadens nästa hamndirektör, efter att Jan Sundström går i pension i juni nästa år.
Hans eget förslag var att föreslå för stadsstyrelsen att anställa en hamndirektör med sjökaptensutbildning och erfarenhet som däcksbefäl. Nämnden skall ha ett möte utan tjänstemän där man diskuterar ärendet, säger nämndens ordförande Ulla Andersson.
Nämnden föreslår att en rad avgiftstaxor höjs med två procent från årsskiftet. Det gäller bland annat hamnavgifter, förtöjnings- och losskastningsavgifter, trafikavgifter, avfallshanteringsavgifter, och taxa för småbåtsplatser och uppläggning av småbåtar i Mariehamns hamn. (pd)