DELA

Hamnens bolagisering i stadsfullmäktige i kväll

Är stadens beslutsfattare med på att ledningen går vidare med bolagiseringen av Mariehamns hamn?
Det är en av flera frågor på höstens första fullmäktigemöte.
Stadens ledning har lagt fram ett förslag till hur aktiebolaget Mariehamns hamn kunde se ut. Enligt det skulle man gå ut med en aktieteckning på 25 aktier à 100 euro vilket skulle ge ett initialt aktiekapital på 2 500 euro.
Styrelsen skulle bestå av ledamöter från infrastrukturnämnden, under bildningsskedet dock bara av nämndens ordförande Roger Jansson (MSÅ) med vice ordförande Ulla Andersson (S) som ersättare.
Frågan var uppe i stadsstyrelsen förra veckan men återremitterades. Stadsfullmäktige kommer därför inte att i dag ta ställning till vare sig bolagsordning eller bolagsbildningsavtal utan det handlar närmast om en sondering där stadsledningen vill veta om beslutsfattarna ställer sig bakom bolagiseringsprocessen.
Säger politikerna ja kan hamnen vara ett bolag redan vid årsskiftet.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen