DELA

Hamnavgift för Rosella även under körstoppet

Staden föreslår att Viking Line betalar hamnavgift för Rosella även under det tre månader långa trafikstoppet den kommande vintern. Bakgrunden är att fartyg i regelbunden trafik har lägre taxor för hamnavgifter, men i och med körstoppet faller Rosella inte längre inom kriterierna. För att räknas som regelbunden trafik måste fartyget göra minst fyra anlöp i veckan under minst elva månader om året.
Det skulle betyda högre hamnavgifter för fartyget i fortsättningen och därför har Viking Line anhållit om att reglerna ska ändras.
Med hänvisning till tidigare tvister om hamnavgifterna vill staden inte gå med på en ändring, men föreslår att Viking Line betalar avgiften som om Rosella anlöpte Mariehamn enligt ursprunglig turlista och fortsätter därmed betraktas som regelbunden trafik.
Ärendet diskuteras i infrastrukturnämnden i dag måndag. (aks)