DELA

Hamnansvariga får bakläxa för upphandlingen

Stadens hamnnämnd gjorde fel när man hävdade att delar av utbyggnaden i Västra hamnen inte ska räknas in i entreprenaden för kaj 6.
Därför är det marknadsdomstolens sak att pröva Eriksson Bygg ab:s besvär i ärendet.
Det konstaterar Ålands förvaltningsdomstol i det beslut som kom i slutet av förra veckan efter nästan ett års väntan.
Besväret gäller offentlig upphandling och det beslut som överklagats av Eriksson Bygg ab fattades av hamn- och säkerhetsnämnden i Mariehamn den 19 december 2011.
Det var då som nämnden beslöt anta Terramares anbud för ombyggnaden av kaj 6 trots att det var nästan en halv miljon euro dyrare än det konkurrerande anbudet som lämnats in av Eriksson Bygg ab. Bygg ab lämnade in rättelseyrkande som förkastades och vände sig efter det till Ålands förvaltningsdomstolm enligt de besvärsanvisningar som gavs.
Två månader innan nämnden fattade sitt beslut beviljade stadsfullmäktige ett tilläggsanslag för hamnombyggnaden på knappt 9,4 miljoner euro.
Förvaltningsdomstolens slutsats är att inte pröva Bygg ab:s besvär utan överför ärendet i dess helhet till marknadsdomstolen.
Domstolen har ingående motiverat sitt beslut som baserar sig på den så kallade försörjningslagen, det vill säga lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transport och posttjänster. Upphandlingen ska enligt lagen konkurrensutsättas när upphandlingen överstiger EU:s tröskelvärden.
Enligt försörjningslagen får man inte dela upp en entreprenad i delar om de hänger ihop. Om det sammanlagda värdet av delkontrakten överskrider tröskelvärdet ska lagen iakttas vid upphandlingen av varje del, konstaterar domstolen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre