DELA

Hammarland visar något sämre resultat

HAMMARLAND. Kommunen gjorde ett gott resultat under 2009. Enligt kommundirektör Kurt Carlsson finns det dock anledning att noggrant se över allt som ökar kommunens kostnader i framtiden.
Bokslutet som godkändes vid fullmäktiges senaste möte visar ett plus på 897.000 euro. Det är 416.000 mindre än under 2008. Förklaringen är att verksamhetskostnaderna ökat kraftigt under året (416.000 euro). Samtidigt minskade skatteintäkterna (114.000 euro).
”För närvarande ser det ut som en återhämtning håller på att ske inom ekonomin men läget är fortsättningsvis osäkert och det är inte helt uteslutet att ekonomin kan få en ny nedgång ifall flera negativa faktorer samverkar”, skriver kommundirektör Kurt Carlsson i sin översikt.
Kommunens ekonomiplan visar på ett negativt resultat för åren 2011 och 2012, vilket ger kommunstyrelsen och -fullmäktige anledning att strama upp kostnadsutvecklingen.

Låga skulder
Kommunens skulder fortsatte att minska under 2009. Skuldsättningen var vid årets slut 133 euro per hammarlänning. Det finns alltid en risk för att skuldsättningen ökar i framtiden som en följd av större investeringskostnader, påpekar Kurt Carlsson. Till kommande investeringar hör utbyggnaden av barndagvården och kommunaltekniken till det nya bostadsområdet i Öra.

Sjukdagar
Bokslutet visar även att antalet sjukskrivningar har ökat med hela 53 procent under 2009. Sjukskrivningarna har blivit fler på så gott som alla kommunens enheter och frånvaron utgör 4,6 årslöner: ”För ansvariga kan det vara bra att följa upp ifall det finns orsaker till sjukskrivningarna som beror på arbetsförhållandena.”
Soliditeten, som speglar kommunens förmåga att med eget kapital svara för sina skulder, var 89 procent under 2009.

Annika Kullman