DELA

Hammarland synas av marknadsdomstolen

HAMMARLAND. En avbruten upphandling i Hammarland har blivit ett ärende för Marknadsdomstolen.
Det var under fjolåret som Hammarlands kommun inledde en offentlig upphandling av värmeleverans till kommunens byggnader i Näfsby. Tanken var att byggnaderna fortsättningsvis skulle värmas upp med flis eller pellets och man ville teckna ett tioårskontrakt med en värmeleverantör. Det uppskattade upphandlingsvärdet var 471 200 euro.
Endast ett anbud kom in och i september inledde kommunen förhandlingar med anbudsgivaren. I oktober bestämde kommunstyrelsen sig sedan för att förkasta anbudet med motiveringen att konkurrensen varit bristfällig då endast ett anbud lämnats in.
Anbudsgivaren lämnade in ett rättelseyrkande. Man ansåg att kommunstyrelsen skulle ändra sig och anta anbudet. Anbudsgivaren menade att kommunen avbrutit upphandlingen utan godtagbar grund och i strid mot de allmänna förvaltningsrättsliga principerna för god offentlig förvaltning.
Kommunstyrelsen förkastade besväret i december. I motiveringen skrev man att anbudsgivaren är en trovärdig aktör i värmebranschen som kunde ha levererat det som upphandlats, men att man förkastar förkastat anbudet för att man saknat konkurrens. Man anser också att man avbrutit upphandlingen på ett korrekt och lagligt sätt.
Frågan gick vidare till Ålands förvaltningsdomstol som avvisade anbudsgivarens besvär utan prövning.
Ärendet har nu överklagats till Marknadsdomstolen.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg