DELA

Hammarland kan skicka elever till Godby

I framtiden kan det bli tal om att Hammarlands högstadieelever ska gå i Godby högstadieskola (GHS) i stället för i Kyrkby högstadieskola (KHS).
Orsaken är att KHS börjar bli för trångt.
Hammarland tillhör Södra Ålands högstadiedistrikt vilket betyder att kommunens elever hittills har gått i Kyrkby högstadieskola. Nu börjar skolbyggnaden bli för liten. Den utbyggnad av skolan som Södra Ålands högstadiedistrikt har godkänt handlar endast om att förstora matsalen vilket inte löser den övriga utrymmesbristen.
– Det är väl på ett sätt bra att man inte är alltför snabb med att bygga ut när det finns en högstadieskola med 90 lediga platser bara 10 km norrut, säger Hammarlands kommundirektör Kurt Carlsson och syftar på GHS.
I Hammarland togs frågan om högstadieelevernas skolgång upp i kommunstyrelsen i tisdags och nu fortsätter behandlingen i skolnämnden. Enligt Kurt Carlsson är alternativen antingen att bygga ut KHS eller skicka eleverna till en annan skola och då ligger GHS närmast.
– I GHS tar man emot 211 elever nästa höst medan man har plats för 300. De har alltså plats för 90 till just nu och enligt beräkningarna kan de ta emot ytterligare 50 elever per år på lång sikt. Så det finns ingen brist på högstadieplatser totalt sett på Åland.
Den främsta orsaken till att KHS nu har blivit för liten uppges vara att befolkningen i Jomala ökar.


Komplex fråga
Hammarland var med och grundade Södra Ålands högstadiedistrikt och Kyrkby högstadieskola. Enligt Kurt Carlsson är man väldigt nöjd med utbildningen i skolan och han tror inte att ett byte av högstadieskola sker snabbt. Bland annat måste man utreda om ett högstadiebyte betyder att Hammarland byter högstadiedirstrikt helt och hållet eller om man delar på elevkullen så att några går i GHS och några i KHS.
– Det är en ganska komplex fråga. Det berör många familjer och många kommer att ha åsikter åsikter, säger Kurt Carlsson.

Alfons Röblom