DELA

Hammarland är pendlarnas kommun

Kurt Carlsson har suttit på posten som kommundirektör sedan 1997 och enligt honom själv finns det klara fördelar med små kommuner som Hammarland.
– Det är inte långt över tröskeln och vägen är kort om man vill uttrycka sina åsikter. Det mesta fungerar men det händer då och då att folk vill diskutera olika saker.

Hammarland är en kommun med fina vägförbindelser till Mariehamn och det kan vara en av huvudorsakerna till att den största gruppen av arbetstagarna väljer att pendla.
– Kommunen är den största arbetsgivaren men jordbruket tappar och är numera en sidonäring. Det finns några som satsar på mjölkproduktion men de allra flesta har ett jobb utanför Hammarland, säger kommundirektör Kurt Carlsson.

Daghemsprojekt
Idrottsanläggningen Hammarvallen har genomgått en renovering och meningen var att bland annat löparbanor skulle installeras.
– Det är bara gummit som saknas men under augusti månad ska det bli klart, säger Carlsson.
Utöver uppfräschningen av Hammarvallen pågår just nu en utredning angående utbyggnad av daghem. Kommunen vill skapa flera dagisplatser och en kommitté har för närvarande i uppdrag att utreda olika alternativ.

”Svårare med åren”
Carlsson anser att relationen mellan styrelse och fullmäktige fungerar och att det inte finns någon som helst konflikt mellan instanserna.
– Det kan hända att en viss fråga leder till en lite hetare diskussion men allt som oftast är det en saklig och lugn ton. Vi har ett bra styrelsesamarbete och det underlättar att ha den backupen i kommunen, säger han.
Kurt Carlsson känner sig inte som en ensamvarg på sin post som kommundirektör i Hammarland, men han erkänner att det kan vara svårt att hinna med allt som ska göras.
Den viktigaste uppgiften enligt Carlsson är att leda arbetet inom kommunen men utvecklingen skenar iväg och ställer nya krav.
– Det har blivit svårare med åren på grund av att administrationen har växt både vad gäller anställningar men även budgetmässigt. Man får inte låta det leda till dåliga resultat för då blir det kämpigt att jaga pengar så det handlar om att undvika underskott.
Dock påpekar kommundirektören att han har en jätteduktig och kompetent personal som hjälper honom med de dagliga sysslorna.
– Ekonomichef Siw Helin har arbetat över 25 år inom Hammarlands kommun. Dessutom har vi byråchefen Susan Schauman och Lisa Nordman-Carlson som även bistår socialkansliet med olika administrativa uppgifter. Utan dem skulle det inte bli någonting.

Energifrågor viktiga
Hammarland har vänt den negativa trenden ekonomiskt och landskapsandelsreformen har en stor del i den utvecklingen.
Carlsson konstaterar att reformen var nödvändig med tanke på att kommunerna har fått en större börda att bära i och med många nya uppgifter.
– Förra året hade Hammarland ett resultat på 1,3 miljoner euro plus och det är en god förbättring från 2007 då vi landade på minus 80.000.
Får du mycket respons från kommuninvånarna?
– Det är inte långt över tröskeln och vägen är kort om man vill uttrycka sina åsikter. Det mesta fungerar men det händer då och då att folk vill diskutera olika saker vilket är en fördel med små kommuner som Hammarland.
Om kommunen ska fortsätta sin fortlevnad anser Carlsson att det gäller att dra nytta av utvecklingen på Åland. Hammarland har ett bra läge geografiskt men samtidigt påpekar han att energifrågorna är viktiga inför framtiden.
– Oljepriserna viker säkert uppåt igen och det får konsekvenser för bland annat frakten.

Millimeter-lagstiftning
När det kommer till frågan om eventuella kommunsammanslagningar vill Kurt Carlsson inte kommentera det ärendet närmare utan hänvisar till att det är upp till invånarna att avgöra.
– Kommuninvånarna bestämmer tillsammans med de förtroendevalda om Hammarland ska slås samman med andra kommuner. Sedan är ekonomin en förutsättning som man inte får glömma bort men det är en fördel att lösa problemen på lokal nivå.
Carlsson är inte lyrisk över lagstiftningen inom landskapet och han anser att den borde stanna upp och bygga mera på flexibilitet. Kommunerna borde enligt honom få bestämma mera på egen hand och en balansgång skulle underlätta arbetet.
– Barnskyddslagen är ett typexempel där det blir invecklat att hitta personal som klarar kriterierna. Det handlar om millimeter-lagstiftning, säger Carlsson.

Samarbeten bra
Kommunsammanslagningar må vara en sak, men samarbeten över kommungränserna menar kommundirektör Carlsson att är ett bra upplägg.
– Alla samarbeten är bra och vi söker efter flera möjligheter. Eckerö är ett bra exempel och meningen är att båda ska vinna på samarbetet. Förvaltningsområden är bäst och det leder till att vi sparar pengar. Det skiljer ju bara åtta kilometer mellan kommunkanslierna i Hammarland och Eckerö.
Då det gäller markaffärer i kommunen finns det så vitt Kurt Carlsson vet ingen konflikt mellan fastboende och fritidsboende som har köpt mark i Hammarland.
– Ingen har kringgått reglerna och det sker en tolkning enligt landskapets uppsatta regelsystem.
Till sist – finns Hammarlands kommun om 20 år?
– Om invånarna och de förtroendevalda vill det, i kombination med ekonomin. Jag tror nog att majoriteten vill det men det handlar om yttre omständigheter också. Sedan kan man vända på steken och konstatera att mycket har hänt om man går 20 år tillbaka i tiden till 1989.

NIKLAS ERIKSSON