DELA

Halvårsminus för Eckerökoncernen

Rederikoncernen Eckerös resultat för det första halvåret 2014 blev minus 7,4 miljoner euro.
Ro-rotrafiken går med förlust. Nu förbereds försäljningen av ytterligare ett fraktfartyg efter Express.
Rörelseresultatet för det första halvåret blev minus 5 miljoner.
Det är en liten förbättring jämfört med det första halvåret 2013. Då var rörelseresultatet minus 7 miljoner och räkenskapsperiodens resultat minus 8,6 miljoner.
Koncernen omsatte 112,5 miljoner euro under årets sex första månader. I fjol var motsvarande siffra 111,9 miljoner.
Passagerarantalet ökade med 11 procent till drygt 1,4 miljoner.
Antalet transporterade enheter på de två egna linjerna minskade med 12 procent jämfört med samma period i fjol. Koncernen trafikerar nu linjen Helsingfors-Tallinn med ett fartyg, jämfört med två fartyg föregående år.

Tre av bolagets fartyg går på korta kontrakt i Medelhavet. Ro-roverksamheten är olönsam. En reservering på 2,5 miljoner för befarade kreditförluster inom ro-ro-verksamheten ingår i halvårsbokslutet.
Eckerö-fartyget Express har sålts till det norska rederiet Sea-Cargo AS i Bergen med leverans vid årsskiftet. Försäljningen av ytterligare ett fraktfartyg har inletts.

En svagare svensk krona jämfört med fjolåret har haft en negativ effekt på resultatutvecklingen. Kronan förväntas hålla sig på samma nivå under det andra halvåret. (pd)