DELA

Hälsovårdares övertid betalades inte på ett halvår

Hälsovårdarna i skärgården har ofta mycket innestående övertid. I år bidrog ett nytt tidsregistreringssystem till att några av dem fick vänta ett halvår på sina övertidspengar.
– Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska reda ut den här komplicerade frågan, säger Jörgen Erlund på Tehys fackavdelning.
Det är främst hälsovårdarna i Kumlinge och Brändö som har fått vänta på sina övertidspengar. Den totala summan för mer- och övertidsersättningar som inte betalades ut på över sex månader uppgick till cirka 11.000 euro.
Det nya systemet för att registrera arbetstid har funnits i ungefär ett år och har orsakat en del problem. På centralsjukhuset i Mariehamn använder sig personalen av en tidsklocka, vilket är ett enklare system. I skärgården ska personalen för hand skriva ner sin arbetstid och distriktssköterskan ska sedan registrera den i datorn.
Av olika anledningar, som klinikchef Birgitta Hermans inte vill gå närmare in på, har det nya systemet inte fungerat som det ska.
– Det fanns okunskap om det nya systemet och man visste inte hur det fungerade. Det tog ett halvår att reda ut problemen, säger Birgitta Hermans.

Knepig arbetssituation
All lön är nu utbetald men Birgitta Hermans menar att hälsovårdarnas arbetssituation fortfarande behöver utredas. I dagsläget har Kumlinge och Brändö två hälsovårdare vardera. I Kumlinge har man jour till klockan tio på kvällen och i Brändö har hälsovårdarna jour dygnet runt.
– Det är svårt att få det att rulla på utan övertid. Men att ha tre anställda i en kommun med bara några hundra invånare är inte heller rimligt, då har de ingenting att göra på dagarna i stället, säger Birgitta Hermans.
Den 11 december ska Hermans ha ett möte tillsammans med södra och norra Ålands distriktssköterskor för att se över vilka idéer och förslag till förändring som finns. Att den stora mängden övertid sliter på hälsovårdarna kan hon redan slå fast, dessutom är det ekonomiskt ohållbart.
– Och nu skär man kanske ner ytterligare i skärgårdsberedskapen nästa år, så något måste vi göra. Men vad vet vi inte ännu, säger Hermans.
Hälsovårdarna på Kumlinge och Brändö vill inte kommentera sin situation i det här skedet.

Oklar vilotid
På Tehys fackavdelning har man tillsatt en arbetsgrupp som ska titta på skärgårdshälsovårdarnas arbetssituation. Bland annat behöver gränsen mellan ordinarie arbetstid och beredskapstid förtydligas.
– I dag finns vissa oklarheter om när de egentligen har vilotid, säger Jörgen Erlund på Tehy. Jag har även förstått att de gärna skulle vilja var mer personal.
Man måste även se över de brister som verkar finnas i arbetstidsbokföringen.
– Men den här frågan är inte alldeles enkel och det är lite för tidigt att säga något mer, säger Erlund.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax