DELA

Hälsovård het valfråga

Hälsovårdarberedskapen är en av de viktigaste frågorna för skärgårdskommunerna. Det har sagts många gånger förr och upprepades under gårdagens valdebatt.
Liksom före valet 2007 hade skärgårdskommunerna i går bjudit in två representanter för varje parti till en diskussion med fokus på just skärgårdsfrågor. Partierna fick under några minuter vardera redogöra för sin syn på bland annat skärgårdstrafikens utveckling och hälsoberedskapen.
I publiken satt ett tjugotal åhörare. Flera av kommundirektörerna på plats uttryckte oro över att hälsoberedskapen i kommunerna har begränsats.
– Vi vill ha det som det var under 2005-2010. Det är ju inte fråga om några stora pengar per år, säger Brändös kommundirektör John Wrede.
Margaret Lundberg (Lib) håller med om att hälsovårdarberedskapen borde finnas i skärgården dygnet runt.
– Man kan inte lita på att helikoptertrafiken är tillgänglig. Dessutom kan inte helikoptrarna landa överallt.
Även Veronica Thörnroos (C) påpekar att helikopterutryckningarna inte är någon fullvärdig ersättning. Hon passade också på att rannsaka sin egen insats när det gäller en återinförd beredskap.
– Jag ser det som ett personligt misslyckande att jag under den här mandatperioden inte lyckades övertyga fler.
Anders Eriksson (ÅF) lyfte fram möjligheten att skärgårdskommunernas äldreboenden på ett eller annat sätt skulle sköta beredskapen, en tanke som fick stöd av Danne Sundman (Ob).
– Men kostnaden skulle fortsättningsvis ligga på ÅHS, understryker Anders Eriksson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman