DELA

Hallå Norden snart också på Åland

Tänker du flytta med din familj till Danmark och undrar hur de sociala förmånerna är? Vill du studera i Sverige, men vet inte hur det fungerar med studiestödet? Snart finns ett informationskontor på Åland specialiserat på att hjälpa ålänningar med bland annat dessa frågor.
Även Åland ska få ett nordiskt informationskontor. Nordiska Ministerrådet (NMR) upprätthåller Hallå Norden som är en informationstjänst för privatpersoner och företag i de nordiska länderna. Det finska kontoret ligger i Helsingfors. NMR har avsatt 40.000 euro som ska användas till ett eget åländsk kontor under två års prövotid.
Den 1 januari 2011 beräknas det åländska kontoret öppna.

Pengar till lön
– Det här är ett ämne som legat länge på agendan, säger Veronica Thörnroos (C) som är nordisk samarbetsminister på Åland.
Problem med gränshinder är inget unikt för Åland utan finns i hela Norden. När Öresundsbron byggdes samlade man alla så kallade problemmyndigheter vid ett ställa för att underlätta för dem som pendlar mellan Köpenhamn och Malmö. En liknande lösning finns också mellan två orter i Sverige och Norge.
Ur dessa växte sedan idén för projektet Hallå Norden fram. NMR finansierar projektet.
– Pengarna går mestadels till lönen för en deltidsperson, säger Gunnar Westerholm, informationssekreterare vid Ålandskontoret.

Prövotid
Det var minister Thörnroos som lyfte upp problemet med att det inte finns ett informationskontor på Åland, trots att behovet finns på grund av utflaggning och skattegräns. Tillsammans med Westerholm, som drev på frågan på tjänstemannanivå har man nu lyckats få en provperiod.
Den 9 juni fattade NMR beslutet om finansieringen och nu ska man hitta en lokal. Ett förslag som Westerholm lägger fram är ett samarbete med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).
– Det är en möjlighet. Deras jobb riktar sig till dem som kommer hit och kan komplettera med Hallå Norden.
Rent konkret kan informationskontiret hjälpa dig med vad du ska tänka på när du ska till ett annat nordiskt land. I kombination med Hallå Nordens hemsida kan man få information om skatter, sociala förmåner, studiestöd och bostäder.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax