DELA

Håll truten, upmaning i lagtingsdebatt

LAGTINGET. Talmannens röst avgjorde när lagtinget röstade om ÅHS-reglementet i går. Lagtinget gick då emot landskapsregeringens, social- och miljöutskottets samt stora utskottets förslag på vem som ska ha sista ordet över reglementet. Det blev ÅHS-styrelsen.
Debatten var stundtals hätsk, och Barbro Sundback bad Harry Jansson ”hålla truten”.
Det blev 15-15 i omröstningen när lagtinget skulle avgöra om styrelsen eller landskapsregeringen ska ha sista ordet över reglementet vid ÅHS. Men talman Roger Nordlunds (C) röst avgjorde. Han följde resten av Centerledamöterna och röstade enligt Henry Lindströms (C) tidigare förslag att styrelsen ska göra upp och slutligen fastställa reglementet. Även Moderaternas Johan Ehn och Roger Jansson var inne på samma linje, liksom alla Obunden samlings ledamöter.
Liberalerna, Socialdemokraterna, Jörgen Strand (M) och Anders Eriksson (ÅF) röstade för landskapsregeringen, men fick se sig nerröstade.

Politik, inte sakfråga
Stora utskottet hade behandlat ärendet och utskottsordförande Anders Eriksson sade att man nöjde sig med de motiveringar som både landskapsregeringen och social- och miljöutskottet gett för att komma fram till ett beslut.
– Utskottet var överens om att man inte behövde höra sakkunniga eftersom det är ett politisk beslut hur ÅHS ska styras, sade Eriksson.

Uppblåst
Det väckte kritik i lagtinget. Harry Jansson (C) gick så långt att han utropade att det var tur att Stora utskottet går i graven i och med att den nya lagtingsordningen tas i bruk den 1 november.
– Stora utskottet misslyckades med sitt uppdrag, att ta fram nya fakta som kan fungera som underlag i lagtingsdebatten, sade han.
Barbro Sundback (S) ansåg att Jansson betedde sig uppblåst och inte skulle diktera hur utskottet ska sköta sitt arbete. Hon bad Jansson ”hålla truten” och Jansson beskyllde henne för att använda härskartekniker. Till slut fick talmannen bryta in och lugna ner debatten.
ÅHS-lagförslaget ska ännu behandlas på fredag innan det är godkänt.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds