DELA

Håkan Kulves fick miljöpriset

Håkan Kulves röstades med klar majoritet fram till årets miljöpristagare på Ålands natur och miljös höstmöte i onsdags.
Han får priset för sitt 30 år långa och starka engagemang för den åländska naturen. Under hans tid som landskapets naturvårdsintendent inrättades ett 40-tal naturreservat som han under senare år visat upp i en serie exkursioner.
På god andra respektive tredje plats kom Ytternäs skola och Stig Mattsson. Ytternäs skola premieras för satsningen på ”miljödetektiver” – två elever från årskurs 2 som varje rast springer runt i skolan och ser till att inga lampor lyser i onödan och vattenkranarna inte droppar. Stig Mattsson, styrelsemedlem för Ekologiska odlarna på Åland, får priset för sitt mångåriga engagemang för ekologisk odling samt för kärnkraftsfrågan på Åland.

Kärnkraft risades
Årets citronpristagare röstades också fram, och gick denna gång till Finlands regering för beslutet att bygga ut kärnkraften och på så sätt skjuta fram frågan om hållbara energiproduktion på den kommande generationen dessutom lämnas med ett ännu större, farligare och fortfarande olöst kärnavfallsproblem.
”Att den finska regeringen, direkt efter att ha pressat igenom en utbyggnad av kärnkraften, sedan försökte utesluta Åland, det område med de bästa förutsättningarna för vindkraft i hela landet, från inmatningstariffen för vindkraftsel visar klart och tydligt regeringens kortsiktiga attityd och oansvariga prioriterande vad gäller miljön och energifrågan”, heter det.
Citronprisets andra plats gick till Ålands landskapsregering som tillsammans med Ålands skogsägarförening motverkar den biologiska mångfalden genom att få de små skogsägarna mera aktiva, med andra ord att kalhugga och plantera gran och tall och skapa skogar där biologisk enfald råder.
Den nyvalda styrelsen består av Adam Conway ordförande, Albin Dahlin, Birgitta Bergman-Jansson, Simon Holmström, Ann-Kristin Johansson, Gerd Lönnblad och Disa Öhman. (ao)