DELA

Haglund utreder sändningar från Premier League

Varför det är så svårt för en EU-medborgare att ta del av idrottssändningar från ett annat EU-land?
Frågan ställer EU-parlamentariker Carl Haglund (SFP) till kommissionen.
Egentligen borde detta inte vara något problem på EU:s inre marknad, säger Haglund som flera gånger tagit upp ämnet med kommissionen.
– EU-medborgare i Sydtyrolen och på Åland har liknande utmaningar – sydtyrolarna vill ta del av tyskspråkiga tevesändningar medan ålänningarna vill ta del av sändningar från Sverige.
EU-kommissionen deltar som bäst i mål i EU-domstolen om sportsändningar från Premier League. I sitt förslag till avgörande har EU-domstolens generaladvokat ansett att EU:s inre marknad inte bör uppdelas i mindre områden. Det bådar gott för gränsöverskridande sändningar i framtiden, konstaterar Haglund.
– I sådana här frågor borde EU rimligen kunna verka för positiva lösningar.
Carl Haglund vill nu veta om kommissionen har för avsikt att lägga fram förslag på ett öppnande av den inre informationsmarknaden för att garantera alla EU-medborgare fri medietillgång. (ak)