DELA

Haglund träffade ungdomslotsar

Arbetslösheten bland unga ökar i hela EU. På torsdagen var EU-parlamentarikern Carl Haglund (SFP) på Åland för att diskutera förebyggande åtgärder med Katapult, AMS och utbildningsavdelningen.
– Katapult är ett bra exempel på hur man kan använda EU-medel för att bekämpa ungdomsarbetslöshet, tycker Haglund.
I början av augusti träffade Carl Haglund åländska fiskare. I dag var han åter på Åland tillsammans med sin åländske specialmedarbetare Wille Valve, den här gången för att möta ungdomslotsarna, de som i dag jobbar närmast de unga arbetslösa. Verksamheten finansieras till 50 procent av Europeiska socialfonden.
Att Carl Haglund valt att besöka just Katapult motiverar han delvis med sitt tidigare arbete som statssekreterare med ansvar för ungdomsfrågor och sina kontakter med liknande projekt.
– Men det handlar också om min allmänna oro för hur ungdomar påverkas av lågkonjunkturen. När det går dåligt är det ungdomarna som drabbas hårdast, så är det i hela Europa.

Hjälp att nå mål
Mötet hölls i Katapults nya lokaler på Neptunigatan. Projektledaren Marcus Quarnström inledde med en presentation av Katapults verksamhet. Ungdomslotsen Göte Winé berättade om sitt arbete med att lotsa unga och uppmuntra dem att nå sina mål när det gäller studier och arbete.
– Vi har fyra ledord i arbetet: hitta, gräva, lotsa och motivera, säger Winé.
Sofie Henriksson, ungdomsvägledare vid AMS, konstaterar att arbetslösheten bland de unga ökar.
– 2008 var den 4,2 procent, i dag 6 procent.
När företagen inte nyanställer är det de unga som drabbas först.
– De har minst arbetserfarenhet och har inte alltid hunnit utbilda sig än.

Ny utbildning
Elisabeth Storfors från landskapsregeringens utbildningsavdelning berättade om den nystartade yrkesförberedande linjen vid Ålands naturbruksskola. Den ettåriga linjen fungerar som ett alternativ för den som blivit utan studieplats till hösten eller som är osäker på sina framtida studieval.
Hon lyfte problematiken med dimensionering av utbildningsplatser. I år har intresset varit ovanligt stort till de tekniska utbildningarna.
– Vad är det som ska styra, samhällets eller individens behov? Ska man ha hur många kosmetologutbildningar som helst bara för att det finns ett intresse?
– Man ska inte utbilda för registret, tyckte Haglund.

Ser nyttan
Som politiker gäller det att skapa sig en helhetsbild, säger Carl Haglund. Lyckade projekt som Katapult kan lyftas fram när det är dags att fördela ekonomiskt stöd till olika lokala verksamheter.
– Det är viktigt att försäkra sig om att det i framtiden finns medel till den här typen av projekt. Där kan jag som politiker vara med och skapa opinion.

ANNIKA KULLMAN