DELA

Haglund tar krafttag i fiskerireform

Den gemensamma fiskeripolitiken ska förändras radikalt konstaterade EU-kommissionen då man presenterade sitt utkast till fiskerireform. Nu inleder Europaparlamentet förhandlingarna om reformen som ska träda i kraft i januari 2013.
– Den gemensamma fiskeripolitiken anses vara ett av EU:s största misslyckanden. Drastiska åtgärder krävs för att reformera den ekonomiskt, socialt och ekologiskt ohållbara fiskeripolitiken, skriver Carl Haglund, som är en av de EU-parlamentariker som ansvarar för reformen, i ett pressmeddelande.
Reformen strävar också efter att stärka det småskaliga, kustnära fisket.
– Det här är bra för oss här i Finland där en stor del av fisket sker i mindre skala, skriver Haglund, som ser reformen som en möjlighet att trygga fiskets framtid i Finland.
Enligt Carl Haglund är 88 procent av Europas fiskebestånd överfiskade och orsaken anses vara att kvoterna fastställs av politiker och inte av vetenskapliga organ, vilket är fallet i USA och Australien. (ab)