DELA

Haglund kritiserar EU:s fiskerikontroll

Det nya regelverket för fiskerikontroll inom EU blev ingen förbättring utan är på samma detaljkontrollnivå som man ville komma ifrån anser EU-parlamentariker Carl Haglund (SFP).
Han noterar att direktiven för fiskerikontrollen är motsägelsefulla och gett ”knäppa konsekvenser” på Åland.
Europaparlamentariker Carl Haglund (SFP) riktar stark kritik mot EU:s nya regelverk för fiskerikontroll i ett färskt utlåtande till riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Haglund är viceordförande i Europaparlamentets fiskeriutskott.
– De allmänna målsättningarna med kontrollförordningen är goda: absolut spårbarhet från nätet till tallriken, tydligt fastställda ansvarsområden och en efterlevnadskultur. Det jag motsätter mig i dess tillämpningsförordning är delvis att fiskare framställs som potentiella skurkar som bör jagas och straffas, men delvis att tillämpningsförordningen i sin nuvarande form är rättsosäker och, ärligt talat, rätt bisarr, säger Haglund i ett pressmeddelande.

Svårbegripligt
Förordningen som bestämmer hur kontrollen av fiskerinäringen ska skötas innehåller ett, enligt Haglund, svårbegripligt system med straffprickar för båtar, inte ägare, som bryter mot kontrollförordningen. Unionens fiskeriinspektörer får också fullmakt att använda våld i sitt utövande eftersom det stadgas att man ska undvika att använda ”överdrivet fysiskt våld” vid fiskeriinspektioner.
Förordningen om hur man tillämpar förordningen om fiskerikontroll klargör inte hur kontrollen ska göras utan leder till kraftigt utökad och oproportionerlig byråkrati för näringsidkarna och tjänstemännen.
– Detta står i strid med några av de grundläggande målsättningarna för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

”Knäppa konsekvenser”
– I utlåtandet uppmanar jag Finland att tydligt ta avstånd från kommissionens tillämpningsförordning. Jag tar också upp Åland som ett exempel där kontrollförordningen fått knäppa konsekvenser för fiskerinäringen.
Han syftar på den utökade inregistrering av små fiskebåtar vilket på Åland resulterat i en uppenbar risk att tillgänglig kapacitet är otillräcklig för nyetablering inom fiskeribranschen.
Riksdagens jord- och skogsbruksutskott höll i sitt utlåtande den 1 oktober med om att det föreslagna regelverket är komplext och att verkställandet av kontrollförordningen kommer att orsaka betydande merarbete för fiskeriförvaltningen. Utskottet noterade även fiskeriinspektörernas indirekta fullmakt att bruka våld och konstaterade att proportionalitetsprincipen i högre grad bör beaktas.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax