DELA

Haglund förundrad över Birdlife-tolkning

Europaparlamentariker Carl Haglund är ”förundrad” över Birdlifes tolkning av EU:s fågeldirektiv.
Som Nya Åland berättade i går ämnar fågelskyddsorganisationen Birdlife Finland lämna in ett klagomål till EU-kommissionen om den utvidgade skarvjakten på Åland. Birdlife reagerade när alla som har jakträtt på Åland får ansöka om att skjuta obegränsat antal skarvar.
– Min företrädare fick i maj i år ett svar av miljökommissionär Stavros Dimas om just skyddsjakten på skarv. Dimas gav 29 maj ett tydligt svar där han konstaterar att undantagsbestämmelserna kan användas för att bemöta problemen, till exempel genom att skjuta skarvar i de regioner där de påverkar fiskeriverksamheten och fiskbeståndet. I ljuset av detta är Birdlifes utspel en aning förundrande, säger Haglund i ett pressutskick.
– Den här frågan bör nu brådskande klarläggas. Skulle det visa sig att den åländska skyddsjakten på skarv strider mot EU:s djurskyddsdirektiv, så måste förändringar göras för att möjliggöra skyddsjakt på så väl på Åland som i den övriga skärgården. Skyddsjakten är motiverad och nödvändig, anser Haglund. (mt)