DELA

Haglund förespråkar miljöstöd till rederier

EU-parlamentariker Carl Haglund (SFP) besökte Åland i går för att diskutera allt från hur Sannfinländarnas intåg i riksdagen påverkar Åland till svaveldirektivet.
– Rederierna borde få ekonomiskt stöd för att investera i miljövänlig teknik.
Viktiga frågor för ålänningar som parlamentsplatser, snus och vårfågeljakt är på gång, även om det händer mycket annat i Bryssel. Till exempel kommer det att hållas ett snustoppmöte i Mariehamn i anslutning till näringslivsdagarna i augusti.
– Det är en principiellt viktig fråga, säger EU-parlamentariker Carl Haglund (SFP).
Under sitt Ålandsbesök i går träffade han också representanter från Rederierna i Finland och diskuterade svaveldirektivet. Direktivet kommer att revideras, vilket innebär att gränsen för svavelhalten sänks radikalt. I Finland sker den största delen av handeln över havet, vilket betyder förhöjda kostnader för handelsfrakten.
– Det är en svår balansgång att satsa på miljön samtidigt samtidigt som man vill undvika att skjuta näringslivet i foten.

Minska utsläppen
Själv förespråkar han att EU ska ge rederierna ekonomiskt stöd för att dessa ska kunna satsa på investeringar i miljövänlig teknik som minskar utsläppen.
– Alla vinner på en ombyggnad av det befintliga tonnaget. Med ny teknik som man kan installera i efterhand kan fartygen bli mer miljövänliga.
Kostnaden kommer att ligga på mellan en och fem miljoner, beroende på fartyg.
– Vi får se om miljöstödsarrangemanget går igenom, men det passar bra in i EU:s transportstrategi, säger han.
Om Viking Lines nybygge ska få innovationsstöd är ännu oklart, även om det enligt Haglund ser positivt ut.
– Det skulle vara viktigt för oss, inte enbart på grund av miljön och sysselsättningen på varvet i Åbo, utan också för att Viking Line blir en föregångare för andra rederier i Europa.
Läs mer i papperstidningen!

Linnea Friman