DELA

Haga kungsgård får nytt liv

Egen glass, som tillverkas av mjölken som producerats på gården, och Barnens kungsgård där barn kan lära sig om hur jordbruk fungerade förr och nu.
Det är framtidsplanerna för Haga kungsgård.
Nyans team träffar nya arrendatorn Kristoffer Lundberg på gårdsplanen vid Haga kungsgård i Saltvik. Kvällen före har han fått nycklarna i sin hand och har själv knappt hunnit bekanta sig med alla hus och utrymmen, men han bjuder oss genast på en rundtur på gården. Om en dryg timme väntas gäster. Kristoffer Lundberg har bjudit in invånarna i västra Saltvik för att berätta vem han är och vad han har för planer för den anrika gården.
Det var i februari som det stod klart att Lundberg skulle bli ny arrendator på gården, för åtminstone de kommande 20 åren, genom sitt bolag Haga kungsgård lantbruk ab. Arrendekontraktet omfattar hela kungsgården, förutom två gamla arbetarbostäder i relativt dåligt skick. Totalt ingår 74,9 hektar åkermark och 14,8 hektar betesmark. Det årliga arrendet för gården är 38.000 euro.
Kristoffer Lundberg visar oss in i mangårdsbyggnaden. Det ursprungliga huset byggdes på 1740-talet men har sedan dess byggts till och renoverats i många omgångar. Vi går genom många stora rum med högt till tak och ser någon kakelugn, men det är inte mycket annat som andas kungsgård. Golven täcks av plastmattor och olika årtiondens tapeter överlappar varandra i de olika rummen.
– Tanken är ju att bo här, men ni ser själva att här krävs mycket arbete. Men visst har huset potential, säger Kristoffer Lundberg, medan vi konstaterar att vissa golv lutar betänkligt och att el, vatten och värmeanläggningarna nog behöver en ordentlig upprustning för att klara av att hålla kostnaderna under kontroll i denna stora hus.
Vi går vidare ut i trädgården, som ska ha anlagts på 1700-talet. Enligt museibyrån är flera av de byggnader man kan se på Haga kungsgård unika i sitt slag på Åland. Vi kikar in i lekstugan från början av 1900-talet, den byggdes som en minatyrvilla i jugendstil med riktigt spis och skorsten. Men nu lyser solen in mellan brädorna i taket.
Ladugården ett stenkast bort var stor och väldigt modern när den var i bruk, den är också i gott skick och vi vandrar runt och ser var korna, kalvarna och grisarna bodde förut.
– Haga har alltid varit en slags mönstergård, här har man visat framfötterna och fungerat som inspiration för andra. Jag hoppas att det ska bli så nu också, säger Kristoffer Lundberg.
Han berättar att arrendet av Haga kungsgård var en chans för honom att få en ”egen gård” att utveckla sitt jordbruksföretagande på. De gamla byggnaderna, förutom den tork och maskinhall som ligger norr om vägen, inte kommer att användas i gårdens mjölkproduktion och jordbruk. Norr om torken kommer i stället en ny lösdriftsladugård att byggas, med plats för cirka 150-160 mjölkkor. En investering på totalt närmare två miljoner.
Planen är att istället använda de befintliga, gamla byggnaderna till annan verksamhet. Här kommer samarbetet med företagarna Kristian Ekström och Johanna Dahlgren in i bilden.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax