DELA

Hade rätt till assistent under körresa till Island

Miina Fagerlund hade rätt att få ersättning av Finströms kommun för sin personliga assistents resekostnader för körresan till Island för ett år sedan.
Det konstaterar Ålands förvaltningsdomstol.
I beslutet upphäver domstolen Finströms socialnämnds beslut att avslå begäran om ersättning för assistentens resekostnader och ålägger kommunen att betala enligt den ursprungliga begäran.
Domstolen upphäver socialnämndens beslut också till den del det handlar om ansökt utökning av den personliga assistansens omfattning och ersättning för assistentens dagpenning. Nämnden åläggs att pröva ansökan på nytt.
Förvaltningsdomstolen stöder sig på ett färskt prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen och kommer fram till att en utlandsresa faller inom ramen för det som handikapplagen avser med normal livsföring och att det inte är avgörande att resan delvis kan utgöra en ordinarie semesterresa för den person som behöver assistans.
Miina Fagerlund kunde, trots att kommunen avslog hennes begäran om ersättning för assistentens hjälp under resan, ändå delta tack vare att en privat donator skänkte pengar. (ao)