DELA

Gymnasiet ska bli tobaksfritt

Ålands Gymnasiums styrelse beslöt den fjärde juni att hela skolan ska bli tobaksfri till den första augusti 2015. För att nå målet har styrelsen budgeterat 16 500 euro för läsåret 2014-2015. Pengarna ska användas till marknadsföring, utbildning och rökavvänjning.
Gymnasiets personal ges möjlighet att få rökavvänjningsprodukter för tre månader gratis om man har varit anställd i minst fyra månader.
Initiativet är en följd av diskussioner som förts mellan studerandehälsan, Folkhälsans projekt ”Vision Nolltolerans”, Ålands ungdomspolis och skolan.(fj)