DELA

Gymnasiereformen satte press på lagberedningen

Lagberedaren Olle Ekström som arbetat med förslaget till ny gymnasielag delade för några månader sedan ut en inofficiell skrivelse till landskapsregeringens ledamöter.
– Jag ville att de skulle vara medvetna om att det var en kort beredningstid.
Olle Ekström understryker att det inte handlar om någon kritik mot landskapsregeringen eller någon annan. Hans syfte var att upplysa ministrarna om lagberedningens arbetsförutsättningar.
– Jag ville att landskapsregeringen skulle förstå att ju kortare tid, desto större risk att vi missat något. Man vill ju gärna göra ett gott arbete.
Han har, tillsammans med sakkunniga från utbildningsavdelningen, arbetat med förslaget sedan månadsskiftet november – december förra året.
Skrivelsen lämnade han vid en överläggning några månader senare.
– I det skedet fanns det en risk att vi skulle känna att det fanns stora luckor och brister i vårt slutliga förslag.

Omfattande förslag
Arbetet på slutrakan var intensivt, säger han.
– Det är ett ganska komplicerat regelverk.
Nu har lagframställningen lämnats till lagtinget. Slutprodukten har inte påverkats nämnvärt av den korta beredningstiden.
– Man blir egentligen aldrig riktigt nöjd men man kan inte heller sitta med ett förslag hur länge som helst. Och det här är inget dåligt förslag.
Får den nya gymnasielagen grönt ljus ersätts sju myndigheter och en läroavtalsorganisation med en myndighet – Ålands gymnasium. Lagtinget diskuterar ärendet den här veckan och troligen är det sedan kulturutskottet som får fördjupa sig i detaljerna och komma med ett utlåtande.

Annika Kullman