DELA

Gymnasiereformen i lagtinget

Det kom i sista sekunden före sommarlovet, och innehållet påminner om det hårt kritiserade Struktur 07.
Men överlag fick förslaget till gymnasiereform ett välvilligt mottagande i lagtinget.
Två skolor – Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium – med varsin rektor, och gemensam direktion och förvaltningschef.
Det är kärnan i den lagframställning som utbildningsministern Britt Lundberg (C) i går presenterade i lagtinget.
Och det påminde om Struktur -07, det reformförsök som den förra landskapsregeringen drog tillbaka innan lagtinget hann ta ställning till det för två år sedan.

”Ytliga reflektioner”
Att den här framställningen landade på lagtingsledamöternas bord två dagar före sommarledigheten uppskattades inte av oppositionen.
Inte blev det bättre att de samtidigt fick förslaget till ny finansförvaltningslag.
Camilla Gunell (S) klagade på att lagtingsledamöterna bara hinner komma med ytliga reflektioner om gymnasiereformen innan förslaget skickas vidare till kulturutskottet.
Landskapsregeringen borde i stället ha låtit lagberedningen jobba vidare med förslaget över sommaren och lämnat det till lagtinget först i september.
– Jag beklagar att det tog tid, sade Britt Lundberg.
Hon försvarade tidpunkten med att lagtinget tog sju månader på sig att behandla det meddelande om gymnasiereformen som regeringen överlämnade våren 2009. Därför kom framställningen först nu, och inte i mars som det först var tänkt.
Dessutom hade regeringen räknat med att lagtinget skulle jobba till den 9 juni och inte bara till i dag – den 3 juni.
Om förslaget bordläggs till hösten kan reformen inte genomföras med start följande höst, sade Lundberg.
– Det får också sina ekonomiska konsekvenser.
Framställningen går nu till kulturutskottet.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom