DELA

Gymnasielag till lagtinget

Sju myndigheter och en läroavtalsorganisation ersätts med en myndighet – Ålands gymnasium.
Det reformförslaget lämnar landskapsregeringen nu till lagtinget.
Två skolor med var sin ledning skall ingå i det nya gymnasiet – Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. I den föreslagna reformen ingår en särskild samordnings- och resursenhet.
Syftet med Ålands gymnasium är att kunna skapa sammanhållna utbildningslösningar som uppfyller landskapets behov, men som också kan anpassas till arbetsmarknadsbehov och individers önskemål så långt det är möjligt.
Yrkesråd med representanter för näringsliv, lärare och studerande får ansvaret i frågor som rör yrkesprov vid validering för yrkes- och arbetsmarknadsbehov. Råden skall också kunna ta initiativ i läroplansfrågor.
Den nya organisationen skall stöda landskapsregeringens mål att skapa en tydlig profil för sjöfartsutbildningen. För gymnasie- och högskolenivån vill man skapa en sammanhållen utbildning under en fristående ledning.
Förslaget skall inte ändra förutsättningarna för det projekt som inletts för stärkt samverkan mellan näring och utbildning.

Inget jobbavbrott
Den ordinarie personalen i gymnasierna och läroavtalsorganisationen placeras i den nya organisationen utan avbrott. Men tillfälligt anställd personal överförs inte automatiskt.
Förslaget godkändes av landskapsregeringen i går. (pd)