DELA

Gymnasieelever frågade ut Stubb

Elever från lyceet och handelsläroverket fick chansen att ställa frågor till utrikesminister Alexander Stubb (Saml) på hans eget initiativ.
På kort stund hann Stubb avverka frågor om Åland, EU och sitt privatliv.
Lagtingets auditorium fylldes på tisdagseftermiddagen av elever från Ålands lyceum och Ålands handelsläroverk.
– Utrikesministern fick välja några programpunkter och valde er, sa lantrådet Viveka Eriksson inledningsvis till åhörarna.
Alexander Stubb sa att han förstod om eleverna hade svårt att komma på frågor till en gästande utrikesminister.
– I er ålder var jag intresserad av idrott, mellanöl och flickor, i vilken ordning varierade från dag till dag, sa han.
Den första frågan var hur han blev intresserad av politik. Stubb berättade att han i 13-14-årsåldern såg centerpolitikern Paavo Väyrynen i tv. Han begrep ingenting och frågade sin pappa vad det var för typ.
– Pappa svarade att han är en politiker, en sådan som inte får något annat jobb. Så började det, sa Stubb.

Åland i fredsinstitut
En skämtsam inledning på frågestunden, men eleverna radade upp många viktiga frågor. Bland annat om Ålandsexemplet går att använda i det fredsinstitut inom EU som Stubb tillsammans med Sveriges utrikesminister Carl Bildt föreslog förra veckan.
– Säkert. För att upprätta ett institut måste man ha de rätta personerna, som Martti Ahtisaari, pengar och ett institut som bygger upp fredsförmedlare. Jag kan tänka mig att Åland kan bidra både som exempel och med en person, svarade Stubb.
Frågorna spretade kring allt från turkiskt medlemskapi EU, tullgränserna, EU:s makt i förhållande till USA, eventuella brister i EU, bistånd till naturkatastroferna i Haiti och Pakistan, de franska romerna och den svenska invandringspolitiken.
Ibland erbjöds raka svar, ibland svävade Stubb på målet. Efter en halvtimme fick dessvärre många elever lämna auditoriet med sina frågor oställda, det blev bråttom att hinna med flyget för utrikesministerns del.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström