DELA

Gustaf Eriksons kontor är hemlöst

I nuläget finns det inte plats för Gustaf Eriksons kontor i det nyrenoverade sjöfartsmuseet .
Gun Eriskon-Hjerling vill att donationen endera ges vidare eller att sjöfartsmuseet betalar hyra för kontorets utrymme i GE-huset.
– Det är inte möjligt, säger museichef Hanna Hagmark-Cooper.
För femton år sedan skänkte Gustaf Eriksons släktingar segelkungens originalkontor till Ålands sjöfartsmuseum.
– Det har funnits kvar i GE-huset sedan dess, men tanken var att det kanske skulle finnas plats för det i ombyggnaden av sjöfartsmuseet, säger Gun Erikson-Hjerling.
Men i sjöfartsmuseet finns det inte plats.
– De säger att de inte har möjlighet att ta emot kontoret och att segelfartygsepoken är överrepresenterad på museet.


Ge vidare
Nu vill Gustaf Eriksons släktingar att museet ska skänka kontoret till Hilda och Gustaf Eriksons stiftelse.
– Det logiska är att stiftelsen får kontoret och att det stannar kvar i GE-huset. Det är ingenting man kan montera ner och flytta fram och tillbaka, säger Gun Erikson-Hjerling.
Alternativet är att Sjöfartsmuseet betalar hyra för utrymmet.
– Kontoret upptar ett helt rum. Om sjöfartsmuseet vill behålla kontoret får de betala hyra för utrymmet.
Varje år tar Gun Erikson-Hjerling emot besökare som vill se kontoret och huset i sin helhet.
– Såväl sjöfartintresserade som arkitekturintresserade brukar vilja ha en guidning. Om stiftelsen får kontoret kommer det till sin fulla rätt.


Intresse finns
Hanna Hagmark-Cooper, museichef på Sjöfartsmuseet, betonar att det inte handlar om att museet inte skulle vara intresserat av kontoret.
– Den här gången finns det helt enkelt inte en naturlig plats för kontoret som skulle uppta 20-25 kvadratmeter. Vi har verkligen försökt, men det går inte.
Det betyder, menar hon, inte att det inte skulle finnas plats för kontoret längre fram.
– Det kan visserligen dröja många år innan basutställningen byts ut, men i framtiden kan kontoret eller delar av det få plats.
Redan 2013 tänker sig Hanna Hagmark-Cooper att kontoret syns på museet.
– Vi planerar en jubileumsutställning hundra år efter att Gustaf Eriksons inledde sin redarkarriär.


Problematiskt
Det brev som Gun Erikson-Hjerling skickat till museet har lett till diskussioner i styrelsen.
– Som vi bedömer det kan vi inte skänka vidare en donation som vi fått och som vi bedömer som oerhört viktigt.
ICOM, The Internation Council of Museums, motsätter sig också att ge donationer vidare.
– Det strider mot ICOMs etiska regler att ge bort en donation, det är dessutom en komplicerad handling.
Inte heller har museet möjlighet att betala hyra för kontoret.
– Vi har inga möjligheter att betala 400 euro per månad för 20 kvadratmeter. Vi hoppas kunna komma överens med stiftelsen eller fastighetsbolaget så att vi skulle får deponera kontoret hyresfritt.
I absolut värsta fall måste kontoret flyttas till museets magasin.
– Det är verkligen ingenting vi vill. Nu har besökare möjlighet att besöka kontoret vilket de inte skulle ha om vi flyttade det till våra magasin. Samtidigt måste vi se till våra ekonomiska realiteter om ingen annan lösning finns.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax