DELA

Gunnar J: Nästa år blir det ännu tuffare

Centern och liberalerna höll i dag tvåpartimöte för att diskutera lagtingets sparkrav.
– Vi måste nu minska på verksamheter och spara in på konsumtionsavgifter, säger Gunnar Jansson (Lib) som menar att det nästa år blir ännu tuffare med sparkrav på fyra till fem procent.
Två procent per avdelning ska sparas in inom den offentliga förvaltningen. Centern och liberalerna diskuterade i går tillsammans de åtgärder som behövs för att förverkliga lagtingets beslut.
– Inbesparingen måste råda här och nu, säger Gunnar Jansson (Lib).


Skärgårdstrafiken
Skärgårdstrafiken har diskuterats generellt. Tötftölinjens sparförslag har inte synats närmare utan nu gäller det att se över turlistor och bemanning på samtliga linjer.
– Vi ska se över turtätheten och var vi kan spara in men ändå bibehålla en rimlig trafik, säger Gunnar Jansson.
Nästa års budget innehåller skärpta sparkrav på fyra till fem procent, säger Gunnar Jansson. ÅHS, som Nyan tidigare berättat om, ska bland annat spara in fyra procent 2010 vilket i reda pengar handlar om tre miljoner euro.
– Då blir det ännu tuffare. Men det är sådan ekonomin är nu och vi måste se över konkreta sätt att spara.
Gunnar Jansson hade inga dokument framför sig under kvällen och ville därför inte själv diskutera vad partigrupperna kommit fram till under mötet på en mer specifik nivå.
Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) säger att diskussionerna kretsat kring hur de ska verkställa tilläggsbudgetens sparkrav och hur de ska anpassa sig till kommande budgets ännu tajtare ekonomiska läge.
Har några konkreta beslut tagits?
– Konkret sett har vi diskuterat vilka följder som nedskärningar hos de olika avdelningarna får, men några konkreta beslut har inte tagits.
Nästa vecka fortsätter diskussionerna.

CECILIA LINDVALL