DELA

Gungande golv kan bli dyrt

Golvet i sjöfartsmuseets västra galleri gungar.
Om stadens k-märkning av byggnaden kan ändras går det att åtgärda för 20.000 euro. Annars kostar det 120.000 euro.
Det handlar om en utgift som ingen räknade med när museets om- och tillbyggnad planerades och inleddes.
De oförutsedda utgifterna kan täckas av de tio miljoner euro som landskapet har beviljat för projektet. Men i så fall tas pengarna från utställningsbudgeten, säger museichefen Hanna Hagmark-Cooper.
Ännu är inget beslut fattat om hur det sviktande golvet i det 120 kvadratmeter stora galleriet skall åtgärdas.


Betongmassa
Det finns två sätt att åtgärda problemet. Det dyraste vore att gjuta en betongmassa ovanpå bjälklaget för cirka 120.000 euro. Och det är inget man använder i vanliga byggen, säger Elisabeth Rosenlöf, projektingenjör på landskapets byggnadsbyrå och ordförande i byggnadskommittén för sjöfartsmuseets ombyggnad.
Men om stadens k-märkning av sjöfartsmuseibyggnaden inte kan ändras kan betongmassan vara den enda lösningen.
Det andra, betydligt billigare alternativet vore att förstärka golvet underifrån med stål- eller betongbalkar. Det skulle kosta cirka 20.000 euro, alltså 100.000 euro mindre än det första alternativet.
Men husets interiör är k-märkt och kan inte ändras utan stadens tillstånd.
– Vi har diskuterat det här med staden. Balkar skulle vara en avvikelse från bygglovet och stadsplanen, säger Elisabeth Rosenlöf.
Något besked från staden har ännu inte kommit.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom