DELA

Gunell och Sundman oense med utskott

LAGTINGET. Camilla Gunell (S) och Danne Sundman (Ob) har reserverat sig mot finansutskottets betänkande om landskapsbudgeten 2011.
På fem punkter är Camilla Gunell (S) och Danne Sundman (Ob) inte överens med resten av lagtingets finansutskott, men med varandra. I en reservation till utskottets betänkande lägger de fram sina synpunkter.
De vill ha ett tillägg i budgeten om elfordon och dessutom en helhetsplan för Självstyrelsegården där man ser på framtida behov av utrymmen för personalen innan man gör en totalrenovering av nämnda byggnad. Landskapsregeringen ska också fullfölja planeringen av en fjärde våning på Självstyrelsegården.
Gunell och Sundman vill också ha mer fokus på framtidsbranscher som exempelvis it, turism, sjöfart och småföretagande och mindre fokus på primärnäringarna. Starta-eget rådgivningen som landskapsregeringen rationaliserat bort vill Gunell och Sundman återinföra i budgeten och dessutom 750.000 euro mer till kommunerna för att täcka förlust av skatteintäkter orsakade av skatteavdrag.
Läs mer i papperstidningen!