DELA

Gunell och Nordlund i språkkonflikt

Det brände till ordentligt mellan lantrådet Roger Nordlund (c) och kulturministern Camilla Gunell (s) när språkfrågan debatterades i lagtinget i går.
Ordstriden fick flera lagtingsledamöter att tappa andan.
Kulturministern och lantrådet blev huvudpersoner när landskapsregeringens språkpolitiska program debatterades i lagtinget. Roger Nordlund inledde med att presentera programmet som består av fyra åtgärder (se faktaruta).
– Under arbetets gång har jag blivit ännu mer bekymrad. Det är nedslående att det inom många samhällssektorer har blivit svårare att fungera utan att kunna finska.
I sitt anförande nämnde lantrådet flera exempel på problemområden: fortbildning inom privat och offentlig sektor är svår att få på svenska, myndigheterna och organisationerna i riket har fått svårare att ge information på svenska och det är svårt att hitta svensk information på produkter och kapitalvaror.
– Det är tydligt att vi måste vidta flera åtgärder. Vi måste skapa möjligheter för dem som studerar utomlands så att de vill och kan komma tillbaka till Åland och arbeta. En förutsättning är att de kan fungera på svenska.


”Fokus på hotet”
Trots att landskapsregeringen är enig om programmet klev kulturministern Camilla Gunell upp i talarstolen för att ge sin syn på språkfrågan.
Bakgrunden är den här: landskapsregeringen, med socialdemokraterna, centern och frisinnad samverken, har presenterat ett språkpolitiskt program som alla tre partier står bakom. Programmet baserar sig på en rapport från en kommitté som både Camilla Gunell och Roger Nordlund ingått i. Samtliga medlemmar i kommittén var eniga om skrivningarna i rapporten, utom Camilla Gunell som reserverade sig.
Det var denna rapport som Gunell kritiserade i ett långt anförande.
– Jag jobbade mycket i motvind i kommittén. Jag ville ha ett perspektiv som satte fokus på det svenska språkets utveckling, istället sattes fokus på finskan som ett påträngande hot.


”Fel signaler”
På en rad punkter vände sig Camilla Gunell mot skrivningar och förslag i rapporten, bland annat nödvändigheten att söka hjälp hos Sverige för att vidmakthålla svenska språket på Åland.
– Svenskans ställning befinner sig inte i en sådan kris.
Gunell sa också att man måste se finskspråkigheten på Åland som en tillgång, inte ett hot.
– Det är inte åländskt manér att utestänga någon. Det är åländskt att öppna dörren och bjuda in och visa gästfrihet.
Hon hänvisade också till Handelskammarens uttalande om att debatten om kravet på finska inom näringslivet är överdriven.
– Vi ska inte skicka signalen till dem som studerar i Sverige de inte ska komma hem för att de inte får arbete om de inte kan finska.


”Ridån gick ned”
Lantrådet blev tagen på sängen och kände sig manad att kliva upp i talarstolen en andra gång och ge uttryck för hur besviken han var på sin regeringskollega.
– Den situation som jag nu får uppleva är något helt nytt och något jag helst inte skulle vilja uppleva. Vi får höra att programmet innehåller insatser mot det finska språket och det är drastiskt att uttala sig så mot kommittén som vill arbeta för att bevara Åland enspråkigt svenskt. Det är oschysst att försöka ge den här bilden av kommittén.
– Vi försökte kompromissa i kommittén men så kom Camilla Gunell och smällde reservationen framför näsan på oss. Ridån gick ned. Det hade jag också gärna varit utan.
Oppositionens Danne Sundman (ob) Anders Eriksson (Åf) spädde på kritiken mot Gunells anförande.
– Jag blir paff och nedslagen av att Ålands kulturminister har den här inställningen i språkfrågan. Jag hoppas att det finns en majoritet som tar den på större allvar, sa Sundman.
Eriksson var förvånad över att Camilla Gunell inte upplever finskan som ett hot.
– Socialdemokraterna måste leva på en helt annan planet än övriga partier.
Gunell menade att det är viktigt att göra utredningar och få fram fakta innan man vidtar mer konkreta åtgärder.
– Jag kan tänka mig att Ålands framtid inte vill ha fakta, så att man kan beskriva verkligheten som man själv vill.


Behöver tid
Flera ledamöter hävdade att de gärna hade sluppit debatten mellan Gunell och Nordlund i lagtinget, istället borde landskapsregeringen ha lämnat en redogörelse och överlåtit debatten åt lagtingsledamöterna.
– Vi har parlamentarism för att slippa höra den här debatten. Är det så att socialdemokraterna har odlat den här motsättningen och ser det som en politisk affärsidé? Anser lantrådet att man kan ha socialdemokraterna inom sitt hägn efter det här? undrade Danne Sundman.
– Jag behöver tid att analysera. Men alla kan dra sina slutsatser, svarade Roger Nordlund.
Förtsa lagtingsledamot att tala var Torbjörn Eliasson (c) som konstaterade att ”språk är som kärlek starkt förankrat i kanslolivet”.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax