DELA

Gullåsens vatten är inte farligt

Gullåsens bassäng är stängd på grund av för mycket trihalometaner i vattnet.
Men de som brukar bada där behöver inte bli oroliga. Det förhöjda värdet är fortfarande lågt och forskning har hittills inte kunnat påvisa något samband mellan trihalometaner i bassänger och cancer.
– Vattnet i Gullåsens bassäng är inte farligt och ingen blir sjuk av det.
Det säger konsulten Magnus Paulsrud från Sverige som är expert på trihalometaner, THM, i simbassänger. Han har kommit till Åland för att se närmare på filtersystemet i Gullåsens bassäng.
Bassängen stängdes förra veckan av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet då THM-värdet visade sig vara förhöjt.
– Vi skall nu komplettera systemet med ett extra kolfilter. Nästa vecka tar vi nya prover för att se om den åtgärden hjälper att få ner värdet på rätt nivå, säger Paulsrud.

Inget samband
THM finns i precis alla bassänger som renas med klor. Förenklat kan man säga att THM uppstår då kloret förenas med kolämnen som finns i människans hud och hår. THM finns också i dricksvatten som renas med klor.
Bland annat kloroform hör till trihalometanerna. Eftersom stora mängder kloroform kan framkalla cancer har man under flera års tid undersökt riskerna med att dricka klorerat dricksvatten.
Forskning har bedrivits på olika håll i världen och inget samband mellan cancer och klorerat dricksvatten har hittills kunnat bevisas.

Bättre underlag
Institutet för miljömedicin i Sverige, IMM, har gjort en hälsoriskbedömning av trihalometaner i bassängbad.
Slutsatsen i den omfattande rapporten är att cancerriskerna av THM bedöms som försumbara.
– Det föreligger ingen risk för akuta hälsoeffekter av THM i bassängvatten. Det är ändå önskvärt med mätningar av THM i svenska bassänger för att få ett bättre underlag, konstaterar IMM.
I rapporten noterar man bland annat att tävlingssimmare, som ju nästan dagligen vistas i bassänger, inte drabbas oftare av cancer än andra.

Varma länder
För säkerhets skull har dock hälsomyndigheterna i Finland och Sverige satt en gräns för THM i vattnet. I Finland är den gränsen 50 milligram per liter, i Sverige 100 milligram.
I Gullåsens vatten uppmättes strax över 100 milligram per liter.
Det är betydligt mindre än THM-halten i många simbassänger utanför Norden.
Mätningar som har gjorts i till exempel semesteranläggningar i varma länder visar att trihalometanerna frodas i klorvattnet där.

Två veckor
Hur länge Gullåsens vatten har haft förhöjda värden vet man inte riktigt.
– I januari mättes höga värden bundet klor som indikerar att också THM-värdet är högt. Då lät vi ta proverna, säger ÅHS tekniska chef Bengt Kalmer.
Läsare, som har kontaktat Nya Åland, påpekar att man redan i höstas har kunnat se små svarta partiklar i vattnet.
– Det är något annat, trihalometanerna är osynliga, säger Kalmer.
Gullåsens simbassäng är stängd tillsvidare.
– Kanske den kan öppna igen om två veckor, är konsulten Magnus Paulsruds försiktiga gissning.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax