DELA

Gullåsens simbassäng tvingades stänga på nytt

Förra veckan beslöt Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet ÅMHM stänga Gullåsens simbassäng igen.
Också de nya proverna visar att halten av hälsofarliga trihalometaner är för hög.
ÅMHM kan upphäva förbudet när ytterligare provtagning visar att anläggningen uppfyller vatttenkvalitetskraven, heter det i beslutet.
Det var i februari som vattenkvaliteten i Gullåsens bassäng kontrollerades med avseende på trihalometaner, TMH. ÅMHM gjorde en inspektion några dagar senare och i väntan på att åtgärder skulle vidtas för att återställa vattenkvaliteten beslöt myndigheten att stänga bassängen.
I början av april öppnades bassängen igen, men efter att de nya prov som togs hade analyserats konstaterade ÅMHM att halterna fortsättningsvis är för höga och i onsdags stängdes bassängen igen på obestämd tid.


Hjälpte inte
En rad åtgärder har vidtagits, men de hjälpte uppenbarligen inte. Inom kort ska ett kolfilter installeras för att få ner trihalometanhalterna.
Efter att de höga halterna upptäcktes i februari kopplades konsulten Magnus Paulsryd från Sverige in. Han är expert på trihalometaner i bassängvatten. Enligt den rapport som Institutet för miljömedicin i Sverige, IMM, gjort så är cancerrisken från trihalometaner i vattnet försumbar, men ÅMHM konstaterar att eftersom bassängen används av riskgrupper och trihalometaner är skadliga att andas in så stängs bassängen för säkerhets skull.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax
.