DELA

Gullåsen och gårdarna är nu ett minne blott

Rehabiliterings- och geriatrikliniken.
Det är från och med det enda namnet på det vi hittills kallat för Gullåsen.
I förrgår kväll stod klinikchef Christel Lindberg vid ÅHS-skylten i korsningen till Doktorsvägen i Mariehamn och såg på då namnet Gullåsen ersattes med Rehabiliterings- och geriatrikliniken och de fyra avdelningarna, som tidigare hade gårdsnamn, med 1a, 1b, 2a och 2b.
Tråkiga nya namn? Kanske det, men enligt klinikledningen handlar det här inte bara om ett simpelt namnbyte.
– De gamla namnen ger fel signaler, säger Christian Andersson, specialist i geriatri.
– De har hängt kvar sedan 1970-talet då det här var en långvårdsenhet. I dag har vi avvecklat långvården och sysslar i stället uteslutande med specialiserad vård, oftast aktiv vård med multiprofessionella team.

Samla resurser
Den specialiserade vården i kliniken i dag riktar sig till både unga och äldre. Huvudmålet är att patienterna kan vara hemma så mycket som möjligt. Bäddplatserna blir färre och allt fler patienter från centralsjukhusets andra kliniker slussas hit för rehabilitering.
– Det här handlar inte om inbesparingar. Vi måste i dag samla våra erfarenheter och resurser för att kunna ge bästa möjliga vård, betonar medicinska chefen Dick Sjögren.
Oro och kritik har framförts för att unga som insjuknar i allvarliga sjukdomar tvingas möta sin framtid eftersom äldre patienter i sjukdomens, och livets, slutskede, finns inom samma väggar.
– Vi har fortfarande olika avdelningar. Vi blandar inte patienterna mera här hos oss än vad man gör på en vanlig kirurgisk eller medicinsk klinik, säger Lindberg.
Den personalbrist och de köer man tampats med i fjol börjar vara under kontroll. Kliniken hyr in läkare via bemanningsföretag med målet att hinna i kapp köerna under våren.

Blir logisk
De som kommer till kliniken märker inget annat än att de gamla namnen är borta. Avdelningarna har samma ansvarsområden som förut.
– Numreringen följer inte något logiskt system. Men det beror på att vi står inför en omfattande ombyggnation. Då den är klar blir det också logiskt, säger Lindberg.
Ombyggnaden borde redan ha påbörjats men den har fördröjts på grund besvär mot upphandlingen.
– Det är meningen att domstolen skall ge sitt avgörande nu i februari. Då får vi veta om upphandlingen måste göras om eller om vi kan sätta spaden i marken direkt.
Nu återstår jobbet att utplåna de gamla namnen. Det går att göra i papper och datorer men hur är det med ålänningarna som har det gamla namnet inpräglat i ryggraden?
– Vi är fullständigt medvetna om att det blir svårt och att det kommer att ta tid. Men någonstans måste man börja, säger Christian Andersson.
Läs mer i papperstidningen!