DELA

Gullåsen-avdelning fuktskadad

Mätutrustning står i ett utrymt rum. Bakom ett plastskynke i korridoren finns två patientrum som undersöks mer noggrant. Avdelningen Övergårds vid Gullåsen är fuktskadad men ännu är det oklart vilka åtgärder som ska vidtas.
Det var personalen vid Övergårds vid Gullåsen som fattade misstankar. Det luktade illa inomhus, värre på vintern och lite mindre på sommaren när man kunde vädra mer.
Mögelprover visade dock ”inget alarmerande”, enligt ÅHS.s försörjningschef Petter Johansson, men när man tog upp provluckor i väggar cirka 10 cm ovanför golvnivån fann man att gipsskivorna var svarta av fukt, att de luktade illa och var svampangripna.
Experter från VTT, ett statligt forskningsinstitut med inriktning på fuktskadade fastigheter, tillkallades och mer omfattande undersökningar av fastigheten inleddes.

Fuktig betongsockel
Det visade sig bland annat att även betongsockeln som byggnaden står på är fuktig. Man har också påträffat vått grus under betonggolvet.
– Så skall det inte vara, konstaterar Johansson.
Golvet är torrt i mitten av rummen men tenderar att bli våtare ju längre ut mot ytterväggen man kommer.
I dagsläget ser man två troliga orsaker till fuktproblemen. Dels är sockeln dåligt isolerad på utsidan och det har lett till att den kunnat suga i sig vatten, dels har städvatten stänkt upp mot väggen och sugits in i gipsskivorna eftersom golvmattan inomhus inte går i ett helt stycke från golvet och upp mot väggen utan den är skarvad i övergången mellan golv och vägg.
– Skarven ser inte bra ut, säger Johansson.

Oklar fortsättning
I dag är fem av patientrummen på Övergårds stängda – fyra av dem är enkelrum, ett är ett dubbelrum.
Vad som händer härnäst är oklart. Fastigheten skall saneras men hur och när – det funderar man på som bäst.
– Det går inte att forcera arbetet. Det är viktigt att vi gör allt rätt nu. Vi vill inte göra om saneringen för dyra pengar om något år, säger Johansson.
Hur länge saneringen tar och vad den kostar – det vet man inte heller.
– Det finns inte ens medel beviljat.

Tidstypisk konstruktion
Mats Mattsson är byggnadsplanerare vid ÅHS och involverad i saneringen av Övergårds.
– Vi funderar på fortsatta åtgärder i samarbete med experter från VTT. Problemet måste lösas på något sätt, frågan är bara hur, säger han.
Sockelkonstruktionen är enligt honom en typisk konstruktion från 1970-talet som ibland kan ge problem, ibland inte. Gullåsen är byggd i tre etapper. Övergårds är den äldsta delen från slutet av 1970-talet, de övriga delarna är från 1985 respektive 1995.
– Det är inte uteslutet att det finns fler utrymmen som är fuktskadade, säger Mats Mattsson.

Minskad kapacitet
Ann-Christine Mannström är överskötare och klinikchef vid Gullåsen. Hon säger att stängningen av de drabbade rummen i första hand innebär att man inte kan arbeta med full kapacitet trots att det finns behov av alla platser vid avdelningen.
Fuktskadorna har enligt henne inte lett till några längre sjukskrivningar bland personalen eller till några direkt diagnostiserade problem bland patienterna.
– Men det har klagats på mindre krämpor som sjuka ögon, hosta och liknande, säger hon.

HELENA FORSGÅRD


redaktion@nyan.ax