DELA

Guldviva vill bygga nytt

Guldsmedsaffären Guldviva vill utveckla.
Nu ansöker de om att få arrendera mark söder om hantverksbutiken Salt i Sjökvarteret för att bygga en butik med verkstad, försäljning och produktion.
I sin ansökan till Mariehamns stad understryker de behovet att kunna integrera verkstad och butik i samma lokal. Den nya lokalen skulle också vara anpassad för besöksturism.
En infart till Sjökvarteret norrifrån är inte planerad, varför man konstaterar att det inte är kommersiellt försvarbart att bygga i kvarterets norra del.

Attraktivt
I kallelsen till stadsstyrelsen påpekas att det är viktigt att säkerställa kommersiellt gångbara verksamheter inom Sjökvarteret för att den stiftelsen som driver platsen ska kunna bli självbärande. I dag belastar stiftelsen stadens driftsbudget med 60.000 euro per år.
Det konstateras också att Guldviva Ab är viktigt för att stärka Sjökvarterets attraktivitet som besöksmål.
I förslaget ska styrelsen för stiftelsen Sjökvarteret tillsammans med Guldviva hitta en kommersiellt gångbar placering för Guldvivas utvidgade verksamhet inom området.
Ärendet tas upp i stadsstyrelsen i morgon.

Karin Erlandsson