DELA

Gudstjänst i bränneri blev fullsatt

Över 80 personer kom i söndags till Sund-Vårdö församlings gudstjänst som hölls i whiskybränneriet i Smakbyn.
– Det var lyckat. Folk hade roligt och alla pratade med varandra. Det här blir kanske tradition, säger prästen.
Det är kyrkoherden i Sund-Vårdö Juanita Fagerholm-Urch som tagit initiativet till den annorlunda samlingsplatsen.
– Det är ett vackert rum och arrangemanget drog mycket folk, säger hon nöjt. Folk kom till och med från andra församlingar, också från Mariehamn. Det är kyrkans uppgift att söka upp människor, där människorna är, och det har var ett led i det.
Vid gudstjänsten, som inte innehöll nattvardsgång, medverkade också konfirmanderna.


Fullsatt
Församlingen började samarbetet med krögaren Michael Björklund i fjol, då han stod för maten i församlingshemmet. Efter det föddes tanken på att ha en gudstjänst i Smakbyn.
– Tröskeln är lägre på ett sådant här ställe. Så här många gudstjänstbesökare hade vi inte haft om det varit en vanlig söndag i kyrkan. Det gäller för oss präster att se sanningen i vitögat; vi har för få som kommer till kyrkan. Då måste vi söka nya vägar.
80 stolar hade ställts ut i bränneriet, det blev fullsatt och fler stolar måste hämtas in.
– Jag har inte fått några negativa reaktioner, fortsätter Juanita Fagerholm-Urch. Någon frågade mig om det inte står i Bibeln att det är förbjudet att dricka sprit. Men det gör det faktiskt inte alls.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman