DELA

”Guds kallelse sände mig till Saltvik”

Peter Blumenthal har inga planer på att lämna Saltviks församling där konflikterna nu blivit så djupa att biskopen stängt av honom från tjänsten.
– Jag orkar fortsätta för jag känner att det är Guds kallelse som fört mig till församlingen.
Kyrkoherde Peter Blumenthal har känt sig misstrodd, motarbetad på alla plan och ovälkommen från de förtroendevaldas sida ända från det att han kom till Saltvik den 1 juli 2012.
Nu är han tillfälligt avstängd från sin tjänst av biskop Björn Vikström. Motivet är att flera anställda mått så dåligt att de måste sjukskriva sig. Dessutom har prästen sedan tidigare anmärkning på sig för att inte ha skött sina administrativa uppdrag.
– Jag har inte heller mått bra, förklarar Blumenthal, och jag har inte fullt ut kunnat jobba med mina uppgifter. Konflikter av det här slaget ger återsken på arbetskapaciteten.
Enligt Blumenthal är konflikten om hyran ett tydligt tecken på att han var oönskad till församlingen.
– Annars höjer man inte hyran med 200 procent en vecka före det jag flyttar in.
Den 16 december ska domkapitlet ta ställning till Blumenthals fortsatta anställning.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman