DELA

Gudingjakt kan återinföras på Åland

Landskapsregeringen arbetar som bäst med att återinföra gudingjakt på våren. Näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) tror att det kan bli verklighet nästa vår.
Nu finns det en möjlighet att vårfågeljakten i framtiden också kan inkludera guding. Den inventering av ådfåglar som gjorts på uppdrag av landskapsregeringen under höstarna 2007 och 2008 visar att förekomsten av guding på hösten är ringa. Detta motiverar nu till att arbeta för vårlig jakt på guding.
Näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) tror ändå inte att gudingjakten blir aktuell i vår.
– Det är många saker som ska fås på plats först. Vi har startat ett körschema där vi kan stämma av de delar som måste bli klara först
För att få lov att jaga guding behöver inte Åland söka särskilt hos EU. Enligt Mattsson handlar det mer om att stämma av med Bryssel.
– Vi får inget beslut om godkännande men vi får göra det med deras goda minne.

Strider inte mot direktiv
Den utredning som gjordes pekar på att det inte finns någon annan lösning än att jaga guding på våren eftersom det visat sig att guding inte förekommer vid våra stränder på hösten. Då strider inte jakten mot EU:s fågeldirektiv.
Finns det risk för böter om vi börjar jaga guding?
– Nej, det är vår avsikt att det inte ska vara det.
Ska jakten bli fri?
– Det ska vara under strängt kontrollerade former, jämförbar med den jakt vi har på alfågel.
Mattssons förhoppning är att gudingjakten kan inledas nästa vår, men hänvisar till det körschema som jaktförvaltare Marcus Nordberg fått i uppdrag att göra upp.
Är det här något som Åland gör i samarbete med något finsk ministerium?
– Det här är vårt eget ärende. Eventuella kontakter med EU kan gå via ministeriet, säger Mattsson.

Fortsatt inventering
Inventeringen fortsätter och i utredningen säger man att det som kan ifrågasättas är att inventeringen endast pågått i två år.
– Men det man vet sedan gammalt här på Åland, så länge vårjakten funnits, att orsaken till vårjakten är att det inte finns fåglar på hösten.
Mattsson säger också att den åländska jägarkåren förstått att det behövs regler för att säkerställa beståndet redan före EU:s fågeldirektiv slogs fast.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax